Yhdysvaltain suomalainen sosialistijärjestö

Edustajakokouksen pöytäkirja

1914


Julkaistu: 1915
Lähde: »Yhdysvaltain Suomalaisen Sosialistijärjestön Neljännen Edustajakokouksen pöytäkirja». S. S. Järjestön Toimeenpanevan Komitean kustantama. Toveri Press, Astoria (Ore.), ei julkaisuvuotta
Skannaus: Kansalliskirjasto
OCR, PDF: Joonas Laine