Valentin Asmus

Platon

1975


Julkaistu: 1975
Suomennos: © Vesa Oittinen
Lähde: »Platon». Kansankulttuuri, Helsinki 1978
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 1. Esipuhe
 2. Platonin elämä
  • Platonin teokset
 3. Idealismi. Oppi »ideoista» (»lajeista»)
 4. Oppi tiedosta
  • Tiedon lajit
  • Platonin dialektiikka
 5. Platonin dialektiikka ja ristiriidan laki
 6. Platonin 'ideaopin itsekritiikki dialogeissa Parmenides ja Sofisti
 7. Platonin 'ideateoria', Kosmologia ja pythagoralainen lukuteoria
 8. Platonin oppi yhteiskunnasta ja valtiosta
  • Platonin utopia
  • Valtion makromaailma ja yksityisen ihmisen sielun mikromaailma
  • Platonin utopian »sosialismista»
 9. Platonin estetiikka ja hänen oppinsa taiteellisesta luomistyöstä
 10. Loppusanat