Heikki Lakkala & Jukka Paastela

Johdatus marxilaiseen filosofiaan

1980


Julkaistu: 1980
Lähde: »Johdatus marxilaiseen filosofiaan». Työväen sivistysliitto TSL ry, Oulu 1980
Skannaus: Miikka Palokangas
OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 1. Esipuhe
 2. Johdanto
 3. Historiallinen materialismi
  1. Erilaisista historiankäsityksistä
  2. Materialistinen historiankäsitys
  3. Determinismi ja indeterminismi
  4. Työ ja työnjako
  5. Tuotanto ja omistus
  6. Tuotantosuhteet
  7. Tuotantovoimat
  8. Tuotantotapa
  9. Yhteiskuntamuodostuma
  10. Perusta ja päällysrakenne
  11. Taloudellinen tekijä ja taloudellinen struktuuri
  12. Eri tuotantotapojen luonteesta ja kehityksestä
  13. Ihminen historiassa
 4. Tietoteoria
  1. Filosofisia peruskäsitteitä
  2. Marxilaisuus realismina ja rationalismina
  3. Käytäntö ja tieto
  4. Tiedon historiallisuus
  5. Tieto ja todellisuus
 5. Dialektiikka
  1. Dialektiikan yleinen luonne
  2. Dialektiikan näkökulma
  3. Näennäiskonkreettisuus, ilmiö ja olemus
  4. Eteneminen abstraktista konkreettiseen. Konkreettinen totaliteetti
  5. Historiallinen ja looginen
  6. Tarkastelukulmana ristiriita
  7. Kriittinen reflektio
 6. Marxilaisen filosofian juuret, historia ja nykyisyys
  1. Herakleitos ja Demokritos
  2. Platon ja Aristoteles
  3. Spinoza
  4. Kant ja Hegel
  5. Marx ja Engels
  6. Marxilainen filosofia ja Toinen internationaali
  7. Plehanov ja Lenin
  8. Filosofia Neuvostoliitossa
  9. Austromarxismi
  10. Lukács ja Korsch
  11. Gramsci
  12. Frankfurtin koulukunta
  13. Nykyinen kriittinen teoria: Habermas
  14. Marxismi-leninismi
  15. Strukturalistinen marxismi: Althusser
  16. Kriittinen marxismi Itä-Euroopassa
  17. Timpanaro
  18. Colletti
 7. Erityiskysymyksiä
  1. Vieraantuminen ja uskonto
   1. Vieraantuminen
   2. Uskonto
   3. Mitä voimme yksilöinä tehdä?
  2. Etiikka
   1. Oikean toiminnan kriteerit
   2. Moraalisten arvojen luonne
  3. 3. Estetiikka
   1. Taideteos ja todellisuus
   2. Taideteos ja taiteen vastaanottaja
   3. Muoto- ja sisältöestetiikka
 8. Liite: Täydentäviä oheistekstejä
  • Johdanto
  • Jürgen Habermas: Filosofian tehtävä marxismissa
  • Predrag Vranicki: Praksiksen probleemasta
  • Mihailo Markovic: Marxilaisen dialektiikan ajankohtaisia kysymyksiä
  • Henri Lefebvre: Muoto, funktio ja struktuuri Marxin »Pääomassa»
   • I
   • II Tulemisen struktuuri (diakroninen kaava)
   • III Yhteiskunnan struktuuri (synkroninen kaava)
   • IV Vaihtoarvo
   • V Kapitalismin struktuuri
   • Päätäntö
 9. Kirjallisuutta
 10. Hakemisto