NL:n taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen perussuunnat 1986–1990 ja vuoteen 2000

1986


Julkaistu: 1986
Suomennos: Tuntematon
Lähde: »Neuvostoliiton taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen perussuunnat vuosina 1986–1990 ja vuoteen 2000». APN Helsinki 1986
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 1. Johdanto
 2. Yhteenveto maan taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä vuosina 1981–1985
 3. Neuvostoliiton taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen perussuunnat ja tavoitteet vuoteen 2000
 4. Neuvostoliiton taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen päätavoitteet vuosina 1986-1990
 5. Tieteellis-teknisen edistyksen nopeuttaminen ja tieteen kehittäminen
 6. Raskaan teollisuuden kehittäminen
 7. Konepajateollisuus
 8. Rakennemateriaalien ja kemiallisten tuotteiden tuotanto
 9. Polttoaine- ja energiatalous
 10. Kivennäis- ja raaka-ainevarat
 11. Agroteollisen kompleksin kehittäminen ja elintarvikeohjelman toteuttaminen
 12. Kulutustavaratuotannon ja palvelualojen kehittäminen
 13. Liikenteen ja tietoliikenteen kehittäminen
 14. Perusrakentaminen
 15. Sosiaalinen kehitys ja kansan elintason kohottaminen
 16. Ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen järkiperäinen käyttö
 17. Tuotantovoimien sijoittelu ja liittotasavaltojen talouden kehittäminen
 18. Ulkomaisten taloussuhteiden kehitys
 19. Kansantalouden johtamisen parantaminen