SDP:n XIV puoluekokouksen pöytäkirja

1926


Julkaistu: 1926
Lähde: »Pöytäkirja, tehty Suomen sosialidemokraattisen puolueen XIV puoluekokouksessa. Liitteenä kokoukselle esitetyt kertomukset ja alustukset». Sos.-dem. puoluetoimikunta, Helsinki 1926
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 1. Puoluekokouksen pöytäkirja.
  • Kokouksen osanottajat ja virkailijat
  • Kokouksessa asetetut valiokunnat
  • Kokouksen työohjelma ja järjestyssääntö
  • Asiain käsittely eri kokouspäivinä
   • Ensimäinen kokouspäivä
   • Toinen kokouspäivä
   • Kolmas kokouspäivä
   • Neljäs kokouspäivä
   • Viides kokouspäivä
   • Kuudes kokouspäivä
  • Kokouksessa esitetyt tervehdykset
   • Suullisesti esitetyt tervehdykset
   • Sähkösanomat ja kirjalliset tervehdykset
  • Toimintakertomusten käsittely
   • Puoluetoimikunnan toiminta
   • Kustannusosakeyhtiö Kansanvallan toiminta
   • Eduskuntaryhmän toiminta
  • Ohjelmakysymysten käsittely
   • Sosialisoimisohjelma
   • Kunnallisohjelma
   • Verotusohjelma
   • Kasvatus- ja sivistysohjelma
   • Maanpuolustusohjelma
  • Menettelytapakysymysten käsittely
   • Puolueen suhtautuminen hallituskysymykseen
   • Puolueen suhtautuminen kommunismiin
   • Puolueen jäsenmäärän kohottaminen ja valistustyön järjestäminen
  • Puoluetoimikunnan valinta
   • Puheenjohtajakysymys
   • Puoluesihteerin toimen täyttäminen
   • Puoluetoimikunnan jäsenten vaali
   • Puoluetoimikunnan kokoonpano
  • Muita asioita
   • Raittiuskysymys
   • Työväki ja kansainvälinen kieli
   • Puoluesääntöjen muuttaminen ja vaaliperusteen määrääminen
 2. Puoluetoimikunnan ja piiritoimikuntien toimintakertomukset
  • Puoluetoimikunnan toiminta 8422—311025
  • Vertailu puoluetoimistoon 1922—24 saapuneista puolueveroista ja samoihin aikoihin maksetuista avustuksista
  • Kustannusosakeyhtiö Kansanvallan toiminta 1122–311025
  • Piirijärjestöjen toiminta vv. 1922—25
 3. Eduskuntaryhmän toimintakertomus vuosilta 1922—25.
  • Sisäpoliittiset ja hallinnolliset asiat
  • Ulkopoliittiset asiat
  • Sotilaalliset asiat
  • Valtion raha-asiat
  • Taloudelliset asiat
  • Kunnalliset asiat
  • Maatalousasiat
  • Työväenasiat
  • Sivivistykselliselliset y.m. asiat
  • Ryhmän sisäiset asiat
 4. Järjestöille jaettu alustusvihko
  • Puolueen suhde hallitukseen
  • Puolueen suhtautuminen kommunismiin
  • Järjestötoiminnan elvyttäminen
  • Puolueen jäsenmäärän kohottaminen
  • Sos.-dem. piirikokousten aika
  • Ruotsinkielisten piirien yhdistäminen
  • Puolueneuvoston kokoukset
  • Raittiuskysymys
  • Työväki ja kansainvälinen kieli
  • Puolueen suhde edustajiinsa valtion komiteoissa y.m. valtion laitoksissa
  • Puolueen jäsenmaksuista vapautuminen