SDP

Suomen Sosialidemokratisen puolueen V edustajakokouksen pöytäkirja

20.–27. elokuuta 1906


Lähde: »Suomen Sosialidemokratisen puolueen viidennen edustajakokouksen (VIII:nnen työväenyhdistyksien edustajakokouksen) pöytäkirja». Sosialidemokratisen Puoluetoimikunnan kustannuksella, Tampere 1906
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Lataa pöytäkirja kokonaisena [PDF, 520 sivua, 24Mt]
         
Puolueohjelma 3
Kokouksen osanottajat 9
Kokouksen avajaiset 21
Kokouksen toimihenkilöt 25
Tervehdykset 26
Työjärjestys 33
Matti Kurikan edustus 32, 36
Puoluelehdistön hyväksyminen 36
Turkulaisen puoluehallinnon kertomus 64
Nykyisen puoluehallinnon kertomus 65
  Keskustelu sen johdosta 89
Boldt'in kahakka 92, 95, 108
Puolueen uudesti järjestyminen:
  a) Alustus 108
  b) Säännöt 415
  c) Muutosehdotukset ja valiokunnan mietinnöt 401, 411
  d) Keskustelu 408
Vaaliohjelma
  Yleinen alustus 117
  Ohjelman eri kohdat
    A) Suomen eduskunnan oikeuksien laajentaminen kansanvaltaisuuden vaatimusten mukaan (alustus) [O. V. Kuusinen] 129
    B) Äänioikeusrajoitukset 262
    C) Kunnallinen äänioikeus kaupungeissa (alustus) [Yrjö Mäkelin] 262
    D) Kunnallinen äänioikeus maaseudulla (alustus) [Heikki Jalonen] 265
    E) Työväensuojeluslaki.
      1) Mitä uudistuksia vaaditaan tapaturmavakuutuslakiin? (alust.) [Matti Paasivuori] 268
      2) Lasten ja nuorten henkilöjen suojelus (alustus) [Hilja Pärssinen] 273
      3) Kotityön suojelus (alustus) [Hilja Pärssinen] 281
      4) Naisten työn suojelus (alustus) [Ida Aalle] 284
      5) Työpäivän pituus on lain kautta määrättävä 8-tuntiseksi (alustus) [Matti Paasivuori] 286
      6) Mitä muutoksia vaaditaan ammattitarkastuksen suhteen? (alustus) [Matti Paasivuori] 289
      7) Palvelijain palkkaussäänto (alustus) [Voitto Eloranta] 300
    F) Vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutus (alustus) [Edvard Gylling] 295
    G) Yleinen kieltolaki (alustus) [Miina Sillanpää] 302
    H) Verotuskysymys (alustus) [Puoluehallinto] 303
    I) Maatalouskysymys (alustus) [Väinö Vuolijoki] 304
    Valiokunnan ehdotus 433
    Muutosehdotukset ja valiokunnan ehdotuksen tarkastus 439
    Lisäysehdotuksia vaaliohjelmaan 451
    Muutokset ja lopullinen hyväksyminen 473
Muutokset puolueohjelmaan 124
Menettelytapakysymys.
  A) Valtiollinen menettelytapa 189
    1) Alustus [Eetu Salin] 189
    2) Keskustelu 201, 218, 313
    3) Ponnet 392
  B) Punaset kaartit.
    1) Alustus 327
    2) Keskustelu 330
    3) Ponnet 336
  C) Senaattorikysymys.
    1) Alustus ja keskustelu [Taavi Tainio] 152, 169
    2) Ponnet 468
  D) Kunnallinen menettelytapa (alustus) [Menettelytapavaliokunta] 472
  E) Porvarillisiin sanomalehtiin kuuluminen 170
  F) Suurlakkorahaston käyttäminen 471
Ammattijärjestö 334
Vaaliagitatsioni.
  a) Alustus [Taavi Tainio] 339
  b) Keskustelu 342
Seinäjoen jupakka 358, 481
Työlakot 358
Puoluelehdet 361
Puoluelehdet iltalehdiksi 362
Toimitsijain raittius 375
Puoluehallinnon tilit 107, 395
Järjestymisneuvoja 426
Puoluevero pienemmäksi 426
Toimitsijain palkat 428
Puoluetoimiston julkaisut 430
Seuraava puoluekokous 432
Puolueelle oma lakimies 452
Agitatsioonikysymys (alustus) 453
  a) Valiokunnan ehdotus 453
  b) Keskustelu 455
Puolueen toimitsijat.
  a) Keskustelu puoluetoimikunnasta 460
  b) Keskustelu puolueneuvostosta 467
Lentokirjanen vaaliohjelmasta 476
Valtion komiteat 477
Brysselin kansainvälinen toimisto 477
Kansainväliseen kongressiin osanotto 477
Kieliasia 477
Pöytäkirjan painatus 481
Metallityöntekijäin työselkkaus Helsingissä 481
Edustajain matkakustannukset 483
Kirjainkustannusliike 484
Vaalien tulos.
  a) Puoluetoimikuntaan 485
  b) Puolueneuvostoon 488
Agitaattorit protesteeraavat 491
Vieraiden poistuminen 494
Kokouksen loppu 495
Luettelo puhevuoroista 503
Sisällysluettelo 506
Tilasto puolueesta.