SDP

Suomen sosialidemokratisen puolueen VIII edustajakokouksen pöytäkirja

Lokakuun 26 — marraskuun 1 p:nä 1913


Lähde: »Suomen sosialidemokratisen puolueen kahdeksannen edustajakokouksen pöytäkirja». Sosialidemokratisen puoluetoiminnan kustannuksella, Tampereella 1914
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Lataa pöytäkirja kokonaisena [PDF, 12Mt, 186 sivua]
         
Suomen sosialidemokratisen puolueen ohjelma 3
Suomen sosialidemokratisen puolueen järjestyssäännöt 9
 
Pöytäkirja
Kokouksen järjestelyasioita
  Kokouksen avaus 21
  Kokouksen virkailijat 22
  Edustajat 25
  Järjestävä valiokunta 26
  Työjärjestys 26
  Järjestelyasioita 26
  Porvarilliset sanomalehtimiehet 29
  Asiain käsittelyjärjestys 29
  Valiokunnat 30
  Puhe- ja läsnäolo-oikeus 32, 36, 41, 45, 66
  Muutos työjärjestykseen 32, 67
  Uusia edustajia 63
  Kokouksen jatkaminen 101
  Kokouksen lopettajaiset 119
 
Tervehdyksiä ja sähkösanomia
  Ruotsin sos.-dem. puolueen edustajan tervehdys 22
  Tervehdyssahkösanomia 24, 72
  Venäläinen toveri Tsheidse kokouksessa 27
  Ruotsal. toverin F. Strömin hyvästijättö 84
  Tervehdys Taavi Tainiolle 101
 
Puoluetoimikunnan toimintakertomus
  Puolueopisto 31
  Työväen arkisto 33
  Mielenosotukset 34
  Kirjapainojen pakkokappalesakot 34
  Eduskuntavaalit 34
  Puolueen kehitys 36, 39
  Puoluelehdet 40
  Loppukeskustelu toimintakertomuksen johdosta 40
  Puoluetoimikunnan toimintakertomus (mietintö) 76
  Puoluetoimikunnan toimintakertomuksen valistustyötä koskevat osat 103
 
Puolueen raha-asiat
  Tilikertomus 32, 74
  Tulo- ja menoarvio 68, 71, 115
 
Eduskuntaryhmän toimintakertomus
  Yleiskeskustelu 42
  Puhemieskysymys 42, 45, 56
  Kurinpitoasiat 62
  Eduskuntaryhmän tuleva toiminta 107
  Eduskuntaryhmän arvostelu 113
 
Keskustelukysymykset
  Kunnallislakikysymys 63, 93
  Ohjelman tarkistaminen 64
  Puolueen valistustyön järjestäminen 64, 85
  Puolueen aikakauslehtikysymys 66, 75
  Järjestösääntöjen muutokset 68, 89
  Puolueopisto 68
  Erinäisiä valistusasioita 68
  Maatyöväen ammatillinen järjestyminen 69
  Puolueen pää-äänenkannattajakysymys 69, 80
  Hylättyjä esityksiä 69
  Puoluelehdistöä koskevat asiat 69
  Puolueen toimitsijat ja eduskuntatyö 70
  Ruotsinkielisten sosialidem. eduskuntaehdokkaiden asettaminen 70, 105
  Työv. henkivakuustusyhtiö 70, 98
  Alle 15-vuotisten lasten käyttäminen puoluel. myyntiin 70, 100
  Työväen kirjapainojen liiketoiminta 73
  Sosialidemokratisen sanomalehdistön viikko 74, 97
  Puolueneuvoston jäsenten valintaperusteen muuttaminen 93
  Puolue ja puoluelehdet 95
  Puoluekokouksen edustajain valinta 101
  Luokkatuomiot 102
  Toimintakäsikirja 104
  Torppariasia 105
  Osanotto n. s. skandinavisiin kongresseihin 70, 105
  Viljatulleilla nylkeminen 106
  Uusi esitys sunnuntaikouluasiasta 118
 
Vaaleja ja muita päätöksiä
  Seuraavan puoluekokouksen aika ja paikka 73
  Puoluetoimikunn. kotipaikka 73
  Puolueen tiedonantolehti 73
  Kansainvälisen sos.-dem. sihteeristön edustajat 73
  Puolueneuvoston jäsenet 73
  Puoluetoimitsijain palkat 114
  Puoluesihteerin ehdokkaat 114
  Puoluetoimikunnan puheenjohtajaehdokkaat 115
  Vaalit 118
 
Liite.
  Kertomus Suomen sosialidemokratisen Puoluetoimikunnan toiminnasta 123
  Henkivakuutuskomitean mietintö 150
  Alustuksia ja esityksiä 153