SDP

Suomen sosialidemokratisen puolueen IX puoluekokouksen pöytäkirja

Helsingissä kesäkuun 15–18 p:nä 1917


Lähde: »Suomen sosialidemokratisen puolueen yhdeksännen puoluekokouksen pöytäkirja». Sosialistin kirjapaino-osuuskunta i. l., Turku 1918
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Lataa pöytäkirja kokonaisena [PDF, 8.2Mt, 117 sivua]
         
Ensimäinen kokouspäivä
Aamupäivän istunto
  Kokouksen avaus. 3
    Tervehdyspuhe [Matti Turkia] 3
  Puheenjohtajat 6
  Sihteerit 6
  Edustajat 6
  Valiokunnat 8
  Kutsuvieraiden tervehdyspuheet [Sergei Cederbaum, Harald Hallén, K. Kilbom, Väinö Hupli] 9
Iltapäivän istunto
  Läsnäolo-oikeus kokouksessa 15
  Tervehdys kokoukselle [edustaja Sidorow] 16
  Työjärjestys 16
  Suomen valtiollinen asema 16
  Verotuskysymyksen väliaikaista järjestelyä 17
  Puolueemme suhde hallitukseen 17
  Uudet kunnallislait ja 8-tunnin työpäivälaki 18
  Läsnäolo-oikeus kokouksessa 37
 
Toinen kokouspäivä
Aamupäivän istunto 38
  Läsnäolo-oikeus 38
  Muutosehdotuksena työjärjestykseen 38
  Kunnallisasiain neuvonantotoimen järjestäminen 38
  Puolueemme suhde kansainväliseen sosialidemokratiaan 38
  Puolueneuvoston jäsenten valintaperusteen muuttaminen 39
  Puoluetoimikunnan jäsenten ja varamiesten vaalien lykkäys 40
  Työväen Järjestöpoikien ja -tyttöjen järjestävän toimikunnan avustuspyyntö 41
  Aug. Vatasen eläkepyyntö 42
  Seuraavan puoluekokouksen aika 43
  Tervehdyksiä 44
  J. K. Karin ottaminen takaisin puolueeseen 45
  Uusia esityksiä 47
  Elintarvekysymys 48
  V. Huhdan ottamisesta puolueeseen 54
  Kysymys järjestysvallasta 55
 
Kolmas kokouspäivä
Aamupäivän istunto
  Läsnäolo-oikeus kokouksessa 56
  Venäjän sosialidemokratisen työväenpuolueen edustaja Aleksandra Kollontay kokouksessa 56
  Toveri H. Hallénin hyvästijättö 61
  Helsingin venäläisen työväen edustajan tervehdys 62
  Kunnallisen valistustoiminnan järjestäminen 62
  Puolueneuvoston jäsenten valintaperusteen muuttaminen 64
  Kunnallislakiasia 67
  Verotusasiain valiokunnan mietintö koskien verotusasiain väliaikaista järjestelyä 73
  Puoluesihteerin ja rahaston palkat 75
  Puolueen edustuksesta Työväen- ja sotilasneuvostojen kokouksessa Pietarissa 75
  Lakiesityksiä 8-tuntisesta työpäivästä 76
Istunto klo 4 i.p.
  Kokouksen jatkaminen 79
  Lakiesityksistä 8-tuntisesta työpäivästä 79
 
Neljäs kokouspäivä
[Aamupäivän istunto]
  Suhteesta kansainväliseen sosialidemokratiaan 82
  Lakivaliokunnan mietintö koskeva lakiesitystä 8-tuntisesta työajasta maanviljelyksessä ja erinäisissä muissa ammateissa 89
  Mahdollinen suurlakko 91
  Työväen suhtautumisesta järjestysvaltaan 95
Iltapäivän istunto
  Puolueneuvoston jäsenten vaali 96
  Suhtautumisesta kansainväliseen työväenliikkeeseen 97
  Ravinnonpuutteen ja työttömyyden lieventämisestä 97
  Suomen valtiollisesta asemasta 99
  Provokatooriset ilmiöt Helsingissä ja Puoluekokous 104
  Puolueemme suhtautumisesta hallitukseen 104
  Vastalause 107
  Keskustelu 110
  Puoluetoimikunnan vaalit 116
  Kokouksen lopettajaiset 116