Toivo Antikainen

1898–1941


Toivo Antikainen Vastavallankumous ja imperialistit koettivat kaikkensa tehdä estääkseen ja häiritäkseen neuvostovallan raskasta rakennustyötä, järjestelivät kapinayrityksiä eri puolilla maata. Huomattavin on niistä Kronstadtin kapina. Se alkoi helmikuun lopulla 1921. Suomalaiset sotakoululaisetkin joutuivat taas kentälle. Ne ottivat osaa sotatoimiin Kronstadtia vastaan kolmena ryhmänä. Ryhmä punapäälliköitä ja kurssilaisia oli patterin suojeluksessa Maalaja-Gorkan kylässä. Toinen ryhmä toimi sangen aktiivisesti suksitiedustelujoukkona, tehden tiedusteluretkiä Suomen rannikon ja Kronstadtin välillä. Kurssilaisrykmentin 1:n komppanian muodostivat suomalaiset. Varsinaisen ratkaisevan hyökkäyksen aikana oli rykmentti reservissä. Taistelun aikana siirtyi rykmentti Kronstadtiin. Komppania miehitti sitten Krasnoarmeiskin linnakkeen. Tämä sotaretki kesti kuukauden päivät.
— Toivo Antikainen: Suomalaiset vallankumoukselliset Venäjän kansalaissodassa (1927)


Teoksia: