Otto Bauer

1881–1938


Otto BauerMeidän täytyy hitaasti rakentaa sosialistinen yhteiskunta säännöllisellä järjestävällä työllä, edeten askel askeleelta päämäärästämme tietoisina. Jokaisen niistä toisiaan seuraavista toimenpiteistä, joiden tulee johtaa meidät sosialistiseen yhteiskuntaan, täytyi olla tarkoin harkittu; sen ei tule ainoastaan tehdä tavarain jakoa oikeudenmukaisemmaksi, vaan myös parantaa niiden tuotantoa; se ei saa hävittää tavaratuotannon kapitalistista järjestelyä saattamatta samalla voimaan sosialistista järjestelmää, joka pystyy johtamaan tavarain tuotantoa vähintään yhtä täydellisesti. Valtiollinen vallankumous oli väkivallan työtä; yhteiskunnallinen vallankumous voi olla ainoastaan rakentavan, järjestelevän työn tulos. Valtiollinen vallankumous oli muutamien hetkien työ; yhteiskunnallisen vallankumouksen täytyy olla useita vuosia kestävän rohkean, mutta myös tarkasti harkitun työn tulos. Tällä käsityskannalla ei ole mitään yhteyttä eilisen ja toispäiväisen, lyhytnäköisen revisionismin tai reformismin kuvitelmien kanssa. Tämä luuli, että yhteiskunta rauhallisesti voisi »kasvaa» sosialistiseksi, ilman että siihen yleensä tarvitaan mitään väkivaltaista vallankumousta. Tämä oli kuitenkin erehdys. Sillä yhteiskunnallinen vallankumous edellyttää, että työväki anastaa valtiollisen vallan; ja työväestö ei voinut eikä voi anastaa valtiovaltaa muuten kuin vallankumouksellisin keinoin. Multa jos valtiollinen valta kerran on anastettu, on työväestöllä edessään aivan uusi tehtävä, jota ei voida suorittaa valtiollista vallankumousta varten aiotuilla keinoilla. Sillä valtiollinen vallankumous ei koskaan voi muuta kuin »vapauttaa tulevan yhteiskunnan alkuaineet», kuten Marx sanoi, mutta uuden yhteiskunnan rakentaminen näistä alkuaineista on tehtävä, jota ei voida suorittaa katutaisteluilla, ei kansalaissodalla, vaan ainoastaan luovalla lainsäädäntö- ja hallintotyöllä.
— Otto Bauer: Tie sosialismiin (1919)


Teoksia: