Allan L. Benson

1871–1940


Allan L. BensonJos jollakulla olisi avain sinun taloosi ja hän ei päästäisi sinua sisälle, ennenkuin olisit maksanut hänelle hänen määräämänsä hinnan, niin kovinkaan suuressa arvossa et pitäisi poliisia, joka sanoisi että tuollaiset herrasmiehet pitäisi »reguleerata». Jos herrasmiehet olisivat sulkeneet sinut ovesi taa keskimäärin neljä kertaa viikossa, niin sinä katselisit vieläkin epäsuosiollisemmin sellaista poliisia.
Me sosialistit tiedämme, että kapitalistiluokalla on avaimia, jotka kuuluvat Amerikan kansalle, ja että se on käyttänyt ja käyttää avaimia; estääkseen kansan käyttämästä omaisuuttaan muulloin kuin veroa vastaan. Me tunnemme, että kapitalistiluokan käsissä on avaimet meidän työpaikkoihimme, eivätkä ne laske meitä niihin muutoin kuin sellaisilla veronmaksuehdoilla, mitä he suinkin voivat meiltä kiskoa. [...]
Lyhyesti sanoen me tunnemme, että kapitalisteilla ovat avaimet meidän onneemme — siinä määrin kuin onni riippuu aineellisista esineistä — ja että he pakottavat meidän olemaan epävarmuudessa ja pelossa, kun varmuus ja tyytyväisyys ovat juuri meidän saavutettavissamme, odottamassa avaimen vääntämistä. Me sosialistit olemme valmiit puolustamaan mitä puoluetta tahansa, joka lupaa palauttaa nämä avaimet kansalle, pidättäen itsellemme ainoastaan oikeuden tutkia, että lupaus on tehty vilpittömästi ja että se pidetään.
— Allan L. Benson: Mitä sosialismi todella on (1913)


Teoksia: