Leonid Brežnev

1906–1982


Leonid BrežnevNeuvostoliitto on rauhaarakastava valtio, mikä johtuu jo itse sosialistisen järjestelmämme luonteesta. Kuten NKP:n 23. edustajakokous määritteli, Neuvostoliiton ulkopolitiikan tarkoitusperänä on turvata yhdessä muiden sosialististen maiden kanssa suotuisat kansainväliset olosuhteet sosialismin ja kommunismin rakentamista varten, lujittaa sosialististen maiden yhtenäisyyttä ja yksimielisyyttä, niiden ystävyyttä ja veljeyttä, tukea kansallista vapausliikettä ja olla kaikin puolin yhteistyössä nuorten kehitysmaiden kanssa, puolustaa johdonmukaisesti yhteiskuntajärjestelmältään erilaisten valtioiden rauhanomaisen rinnakkainolon periaatetta, vastustaa päättäväisesti imperialismin aggressiivisia voimia ja pelastaa ihmiskunta uudelta maailmansodalta.
— Leonid Brežnev: KK:n toimintaselostus puolueen 24. edustajakokoukselle (1971)


Teoksia: