Earl Browder

1891–1973


Earl BrowderKeskeisestä merkityksestä on edistysmielisten syvenevä taistelu taantumuksellisia vastaan demokraattipuolueen sisällä. Me aavistimme tämän ja sovitimme ohjelmamme edistämään sitä jo yhdeksännessä konventsionissamme kaksi vuotta sitten. [...] Me varoitimme, että »tappion kärsineet taantumukselliset toivovat voivansa korvata menetyksensä demokraattien oikeistosiiven kautta, vaikuttamalla Rooseveltiin, jakamalla demokraattipuolueen ja ylioikeuden kautta. Tapahtumat ovat täydellisesti vahvistaneet arviomme. Luokka-asennoituminen, joka syntyi 1936:n vaaleissa, pakoitti edistysmieliset viemään taistelun uusille aloille — taistelu ylioikeuden vallan rajoittamiseksi ja monopolien vallan rajoittamiseksi verotuksen ja säännöstelytoimenpiteiden kautta — ja kristallisoi demokraattipuolueen muodollisten rajojen sisällä asiallisesti kaksi puoluetta, oikeistosiiven ollessa liitossa republikaanien kanssa. [...] Demokraattipuolueen uuden jaon siipi, joka syntyi presidentti Rooseveltin johdolla, on työläisistä, farmareista ja kaupungin keskiluokista kokoonpannun suuren, enemmistöltään järjestymättömän kannattajajoukon tukema. [...] Kaikkine heikkouksineen ja puutteellisuuksineen, horjumisineen ja sekavuuksineen tämä Rooseveltin johtama uuden jaon siipi on välttämätön osa kehittyvästä demokraattisesta rintamasta monopolipääomaa vastaan.
— Earl Browder: Demokraattinen rintama (1938)


Teoksia: