William Z. Foster

1881–1961


William Z. FosterMinusta Venäjän vallankumous ei näyttänyt vaikealta ymmärtää. Se on vain meidän omaa työväenliikettämme vietynä johdonmukaiseen päätökseensä. Meidänkin omat uniomme asettavat järjestetyn älynsä ja voimansa työnostajia vastaan puristaakseen heiltä kaikki myönnytykset mitkä kykenevät saamaan, lainkaan ottamatta lukuun sitä, mitenkä perinpohjaisia ne ovat. Venäjän poliittiset ja teollisuusjärjestöt työskentelevät yhdenmukaisilla periaatteilla, mutta suunnattomasti paremmalla ymmärryksellä, päättäväisyydellä, kurilla ja voimalla kuin mitä meidän unioillamme vielä on ja ovat lopullisesti ja täydellisesti voittaneet riistävät vastustajansa. Tämän vuoksi sen sijaan, että tyytyisivät pikku voittoihin, kuten meidän nyt täytyy tyytyä, ne ovat kyenneet menemään tien päähän asti ja ovat pakottaneet herrat luopumaan kaikista etuoikeuksistaan yhdellä iskulla. Huolimatta meidän kunnioitettavien ammattiunioittemme johtajien vastakkaisista selityksistä Venäjän ja Amerikan työväenliikkeet ovat veriveljiä menettelyssä ja päämäärässä. Ainoa eroavaisuus niitten välillä on käsityskyvyssä ja kehityksessä.
— William Z. Foster: Venäjän vallankumous (1922)


Teoksia: