Alexandra Gripenberg

Naisasian kehitys eri maissa I–IV

1893–1909


Julkaistu: ruotsinkielinen alkuteos »Reformarbetet till förbättrande af kvinnans ställning I–III», v. 1893–1903; alkuteoksen III osa julkaistiin suomeksi kahtena niteenä: ensimmäinen ("osa III") v. 1908 ja toinen ("osa IV") v. 1909. Suomenkieliset painokset ovat tekijän täydentämiä.
Suomennos: osa I: Tilma Forsström, osat II–III: Tilma Hainari ja Ilmi Kallia, osa IV: Tilma Hainari
Lähde: »Naisasian kehitys eri maissa I–IV». WSOY, Porvoo 1905, 1906, 1908, 1909
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


Osa I

 1. Johdanto
 2. Amerika
 3. Englanti ja sen siirtomaat
 4. Saksa
 5. Itävalta
 6. Hollanti
 7. Belgia
 8. Sveitsi
 9. Venäjä
 10. Puola
 11. Böhmi
 12. Unkari
 13. Kreikka

 


Osa II

 1. Ranska
  • Johdatus. — Lemmenoikeudet. — Naiset paareina. — Naisten valtiolliset ja kunnalliset oikeudet ennen vallankumousta. — Naiset ammattioikeuksissa. — 1789 v:n vallankumous. — Napoleon  ja naiset. — Restaurationi. — Naisasia 1850—1840 luvuilla. — Herätykset toisen keisarikunnan aikana. — Kolmas tasavalta. — Järjestetty naisasiatyö. — Naisasia ja siveellisyystyö. — Naiset hyväntekeväisyydessä. — Naiskasvatus. — Nainen opinteillä. — Nainen käytännöllisillä aloilla. — Suojeluslakeja naistyölle. — Naisen oikeudellinen asema. — Yleiskatsaus.
 2. Italia.
  • Johdatus. — Kristinuskon ensi ajat. — Nunnaluostarit ja niiden vaikutus naiskasvatukseen. — Renessanssi. — Uskonpuhdistus. — Italian kuuluisat naiset XVII:nellä sataluvulla. — Naissivistys vieraan vallan aikana. — Naisasian ensimäinen esiintyminen. — Järjestetty naisasiatyö. — Naiset hyväntekeväisyyden alalla. — Naiskasvatus.— Nainen opinteillä. — Nainen käytännöllisillä työaloilla. — Naisen oikeudellinen asema. — Loppukatsaus.
 3. Espanja.
  • Johdatus. — Buckle Espanjan sivistyksestä. — Concepcion Arenal. — Naissivistysyhdistys Madridissa. — Naiskasvatus. — Nainen opinteillä. — Nainen käytännöllisillä aloilla. — Naisen oikeudellinen asema. — Yleiskatsaus.
 4. Portugali.
  • Johdatus. — Sata vuotta sitten. — Naiskasvatus. — Nainen opinteillä. — Nainen käytännöllisillä aloilla. — Naisen oikeudellinen asema.

 


Osa III

 1. Johdanto.
  • Skandinavilaisen naisen asema vanhempina aikoina.
 2. Ruotsi.
  • Kristinuskon tulo maahan. — Maunu Eerikinpojanja Kristoffer kuninkaan lait. — Pyhä Birgitta ja Birgittalaiskunta. — Uskonpuhdistus. — Emporagriuksen katkismus. — Noitavainot. — Renessanssi. — Kuningatar Kristiina. — Sophia Elisabeth Brenner. — 1600-luvun naiset. — 1700-luvun naiset. — Hedvig Charlotta Nordenflycht ja Anna Maria Lenngren. — Ensimäiset julkiset lausunnot naisasiassa. — Thomas Thorild. — Fredrika Bremer. — Erik Gustaf Geijer. — Lars Johan Hierta. — Israel Hwasser. — Eräs Emilie Flygare-Carlénin lausunto. — Sophie Adlersparre ja Rosalle Olivecrona. »Tidskrift för hemmet.» — Järjestetty naisasiatyö. Yhdistys naidun naisen omistusoikeuden hyväksi. — Anna Hierta Betzius. — Ellen Ankarsvärd. — Fredrika-Bremer-liitto. — Göteborgin Naisyhdistys. — Naisasia 1880-luvulla. — Kahden yhdistyksen yhdistyminen. — Ruotsin Naisten Kansallisliitto. — Naisen äänioikeus 1902 vuoden valtiopäivillä. — Yhdistys naisen valtiollista äänioikeutta varten. — Sosialidemokratisia naisyhdistyksiä. — Naiset ja siveellisyystyö. — Naiset ja raittiustyö- — Naisyhdistyksiä eri tarkoituksia varten. — Naiset hyväntekeväisyyden alalla. — Naiskasvatus. — Nainen käytöllisillä työaloilla. — Nainen opin tiellä ja muilla työaloilla. Naisen oikeudellinen asema. — Naisten työtä koskevat kieltolait. — Taantuminen. — Viime vuosien äänioikeusliike.
 3. Norja.
  • Nunnaluostarit. — Uskonpuhdistuksen vaikutus. — Ludvig Holberg. — Naisasia XVII:nnellä sataluvulla. — Haugianismi. — Camilla Collett. — Aasta Hansteen. — Henrik Ibsen ja Bjömstjeme Björnson. — Suurten runoilijain anomus. — »Nyt Tidskriftin» kirjoitukset. — Järjestetty naisasiatyö: Norjan Naisasiayhdistys. — Ensimäinen esitelmä naisen äänioikeudesta. — Naisten äänioikeusyhdistys. — Naisen äänioikeus suurkäräjien käsiteltävänä. — Naisasia ja valtiolliset puolueet. — Maan naisten äänioikeusyhdistys. — »Päivä vaikenee.» — Bergenin kokous. — Sosialidemokraatiset naisyhdistykset. — Naiset ja siveellisyystyö. — Naiset ja raittiustyö. — Naisyhdistyksiä hyväntekeväisyys- ja muita tarkoituksia varten. — Naiskasvatus. — Nainen käytännöllisillä työaloilla. — Nainen oppineilla urilla ja muilla työaloilla. — Naisen oikeusasema. — Naisten työtä koskevat kieltolait. — Norjalaisia naisasianystäviä. — Naisasia ja taantumus. — Norjan naisasiatyön yleinen luonne. — Naiset ja unionin purkaus. — Suuri voitto.
 4. Tanska.
  • Kuningatar Margareeta.— Naisten elämä keskiajalla. — Renessanssi. — Ludvig Holberg. 1838 vuoden herätykset. — »Clara Rafael kiista.» — Pauline Worm. — Oria Lehmann ja 1857 vuoden valtiopäivät. — John Stuart Mill ja Georg Brandes. — Järjestetty naisasiatyö. — Tanskan Naisyhdistys. — Mathilde ja Fredrik Bajer, Kirstine Frederiksen. — »Nykyajan siveellinen tasa-arvoisuusvaatimus.» — Naisten edistysseura. Äänioikeusyhdistyksiä. — Tanskan naisten kansallisliitto. — Sosialidemokraatiset naisyhdistykset. — Naiset ja siveellisyystyö. — Naiset ja raittiusasia. — Naisyhdistyksiä hyväntekeväisyys- ja muita tarkoituksia varten. — Naiskasvatus. — Nainen käytännöllisillä toimialoilla. — Nainen oppineilla urilla ja muilla työaloilla. — Naisen oikeusasema. — Naisten työtä koskevat kieltolait. — Yleiskatsaus. — Islannin nainen.

 


Osa IV

Suomi