Edvard Gylling

Suomen torpparilaitoksen kehityksen pääpiirteet Ruotsinvallan aikana

1909


Julkaistu: 1909
Lähde: »Suomen torpparilaitoksen kehityksen pääpiirteet Ruotsinvallan aikana. Tutkimus». K. F. Puromiehen kirjapaino, Helsinki 1909
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

Esitetään Suomen Yliopiston filosofisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi historiallis-kielitieteellisessä oppisalissa toukokuun 26 päivänä 1909 k:lo 10 a. p.