Harry Haywood

1898–1985


Harry HaywoodMeidän paljastaessa näitä neekeripettureita, päähuomio on pantava siihen seikkaan, että heidän petturuutensa sisältyy juuri siihen toisiasiaan, että he ovat pettämässä neerikansan pyrkimystä kansalliseen vapauteen. Meidän tunnuksemme tulee olla: Ei mitään taantumuksellista haavetta palaamisesta »takaisin Afrikaan» tai »jim-crow» valtiosta Yhdysvalloissa! Nämä ovat vain taantumuksellisia irvikuvia todellisesta itsemääräämisoikeudesta. Mutta me julistamme: vallankumouksellinen taistelu liitossa valkoisten raatajain kanssa ja Kommunistipuolueen johdolla Amerikan imperialismin kumoamiseksi, tasapuolisten oikeuksien luomiseksi neekereille kautta maan ja itsemääräämisoikeuden toteuttamiseksi neekerikansalle etelän mustalla vyöhykkeellä. [...]
Tehdä valkoshovinististen taipumuksien täydellinen kitkeminen riveistämme ehdoksi minkään taistelun kehittämiselle, on tietystikin virheellinen ja käytännössä on todellisuudessa antautumista valkoshovinismille. Tämä ajatus ilmaisee kykenemättömyyden ymmärtää, että valkoshovinismi, niinkuin kaikki isänmaallisuuden muodot, on lopullisesti murrettavissa ainoastaan taistelun prosessissa. Propaganda ja agitatsioni sitä vastaan on kohdistettava ensitilassa neekerien ja valkoisten työläisten yhteisten taistelujen järjestämiseen kapitalisteja ja heidän agenttejaan vastaan.
— Harry Haywood: Neekeriväestön vapautuksen tie (1934)


Teoksia: