Evald Iljenkov

1924–1979


Evald IljenkovFilosofia ja kokeeseen turvautunut psykologia yhdessä osoittivat kiistattomasti, ettei järki ole luonnonlahja vaan ihmisen sosiaalis-historiallisen kehityksen tulos, yhteiskunnallis-historiallinen lahja, yhteiskunnan anti yksilölle.
Luonnolta jokainen yksilö saa ruumiin ja aivot, joilla on kyky kehittyä »ajattelun elimiksi», tulla järkeviksi sanan vaativimmassa mielessä. Mutta kehittyykö järki vai ei, se ei enää riipu luonnosta. Ellei yhteiskunta ole tähän asti jakanut antejaan yhtä tasaisesti, oikeudenmukaisesti ja demokraattisesti kuin luonto, meidän on turha syyttää siitä jälkimmäistä.
— Opi ajattelemaan oikein (1977)


Teoksia: