J. A. Komu

1877–1928


J. A. KomuEnsimäisen vallankumouksen aika osoitti sovittamattomaksi holshevikien ja menshevikien välisen ristiriidan. Tämä puolestaan edisti bolshevikien v:na 1912 toimittamaa leikkausta, jolla menshevikit erotettiin puolueesta ja joka leikkaus kävi välttämättömäksi kumousvuoden jälkeisistä sovitteluyrityksistä huolimatta. Vuoden 1905 kapinat onnistui tsaarihallitus likvideeraamaan. Se sai tämän ohella uusia kannattajia työväen nousua pelästyneistä keskikerroksista. Mutta entistä valtansa varmuutta se ei saavuttanut. Vuosi 1905 oli alkanut uuden jakson vallankumouksen historiassa. Silloin selvitettiin todelliset voimasuhteet, tarkistettiin kuka kuului kuhunkin leiriin ja hankittiin käytännöllisen toiminnan kokemusta. Ilman kaikkea tätä olisi kaksitoista vuotta myöhemmin tapahtunut Lokakuun kumous ollut paljoa vaikeampi toteuttaa.
— J. A. Komu: Vuosi 1905 (1925)


Teoksia: