Kössi Koskinen

1874–1942


Lähtien siitä periaatteesta, että työmiehellä ei ole työmarkkinoilla muuta kaupaksi tarjottavaa, kuin oma työvoimansa, tahtovat työväenyhdistykset määrätä työn arvon, sen ajan mukaan, miten kauvan sitä käytetään. Lyhyesti sanoen, työväenyhdistysten tarkoituksena on saada käytäntöön se periaate, että tavaran myyjä saisi itse määrätä tavaransa hinnan. Työväenyhdistykset tahtovat siirtää määräysvallan, työvoiman suhteen, vierailta henkilöiltä sen oikealle omistajalle, nimittäin työmiehelle itselleen. Työväenyhdistykset tahtovat, voivat ja tekevät työmiehen yhdenvertaiseksi "työnantajan" kanssa. Työväenyhdistysten päämääränä on, harvoilla sanoilla sanoen, tehdä työväenluokan asema senlaiseksi, että se vastaisi yleisinhimillisiä tarpeita. Ne tahtovat taistella kaikkia niitä esteitä vastaan, jotka ovat työmiehen tiellä, hänen pyrkiessään tätä päämäärää kohden, ja pahimmat vastukset tässä ovat tietysti pitkä työaika ja huono palkka.
— Kössi Koskinen: Työväenyhdistysten ja ammattiyhdistysten tarkoitus (1906)


Teoksia: