V. I. Lenin 1901

Anarkismi ja sosialismi

 


Kopioitu www.sosialismi.netistä. Lähde: V. I. Lenin: Valitut teokset, 10:ssä osassa.


Teesit:

1.

Anarkismi ei ole olemassaolonsa 35 - 40 vuoden (Bakunin ja Internationaali 1866 -) aikana (ja Stirneristä alkaen paljon pidemmän ajan kuluessa) antanut mitään muuta kuin yleisiä fraaseja riistoa vastaan.

Yli 2000 vuotta ovat nämä fraasit olleet liikkeessä. Puuttuu (a) riiston syiden ymmärtämistä; (b) sosialismiin johtavan yhteiskuntakehityksen ymmärtämistä; (c) luokkataistelun ymmärtämistä sosialismin toteuttamisen luomisvoimana.

2.

Riiston s y i d e n ymmärtäminen. Yksityisomistus tavaratalouden perustana. Tuotantovälineiden yhteiskunnallinen omistus. Nil [ei mitään, nihil] anarkismilla.

Anarkismi on nurinpäin käännettyä porvarillista individualismia. Individualismi koko maailmankatsomuksen perustana.

Pienomistuksen ja maalla harjoitettavan pientalouden puolustaminen.

Keine Majorität. [ei enemmistöä; anarkistit kieltävät vähemmistön alistumisen enemmistölle]

Vallan yhdistävän ja organisoivan voiman kieltäminen.

3.

Ei ymmärretä yhteiskunnan kehitystä - suurtuotannon merkitys - kapitalismin kehittymistä sosialismiksi. (Anarkismi on epätoivon aikaansaannos. Raiteiltaan suistuneen intellektuellin tai kulkurin, mutta ei proletaarin psykologiaa.)

4.

Ei ymmärretä proletariaatin luokkataistelua.

Järjetön politiikan kieltäminen porvarillisessa yhteiskunnassa.

Ei ymmärretä työläisten järjestämisen ja kasvatuksen merkitystä.

Yleispätevinä lääkkeinä yksipuolisia, muusta yhteydestä temmattuja keinoja.

5.

Mitä anarkismi, joka on aikoinaan ollut vallitsevana romaanisissa maissa, on antanut Euroopan uusimmassa historiassa?

- Ei mitään doktriinia, vallankumouksellista oppia, teoriaa.

- Työväenliikkeen pirstoutumisen.

- Täydellisen fiaskon vallankumousliikkeen kokeiluissa (proudhonismi 1871, bakuninilaisuus 1873).

- Työväenluokan alistamisen porvarillisen politiikan kieltämisen varjolla.

1901

V. I. LENIN