Vladimir Lenin

Kansalaissota-tunnuksen valaisemiseksi

1915


Julkaistu: »Sotsial-Demokrat» n:o 40, maaliskuun 29 pnä 1915
Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 21. osa, s. 169–170. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1958. Julkaistaan »Sotsial-Demokrat» lehden tekstin mukaan.
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Tammikuun 6 pnä uutta lukua Berliinistä tiedotettiin sveitsiläisille sanomalehdille: »Viime aikoina lehdet ovat julkaisseet tämän tästä uutisia rauhanomaisista lähentymisyrityksistä saksalaisten ja ranskalaisten taisteluhautojen välillä. Kuten »Tägliche Rundschau»[1] tiedottaa, armeijan päiväkäsky joulukuun 29 pltä kieltää veljeilyn ja yleensä kaikkinaisen viholliseen lähentymisen taisteluhaudoissa; tämän päiväkäskyn rikkomisesta rangaistaan kuin valtiopetoksesta».

Veljeily ja lähentymisyritykset ovat siis tosiasia. Se on tehnyt Saksan sotilasjohdon rauhattomaksi: siis se pitää tuota tosiasiaa merkitykseltään vakavana. Englantilainen työväenlehti »Labour Leader»[2] julkaisi tammikuun 7 pnä 1915 koko joukon Englannin porvarillisista lehdistä lainattuja sitaatteja, jotka todistavat, että englantilaisten ja saksalaisten sotilaiden kesken on ollut veljeilytapauksia — he solmivat »aselevon 48 tunniksi» (Jouluksi), kohtasivat hyvänsuopaisesti toisensa puolitiessä taisteluhautojen välillä j.n.e. Englannin sotilasjohto on kieltänyt veljeilyn erikoispäiväkäskyllä. Mutta sosialistiset opportunistit ja heidän puolustajansa (vai palvelijansa?) ovat painetussa sanassa vakuutelleet työläisille (Kautskyn tavoin) tavattoman itsetyytyväisen näköisinä ja hyvällä omallatunnolla, tietoisina siitä, että sotasensuuri suojelee heitä kumoamisilta, — ovat vakuutelleet, että sotivien maiden sosialistien väliset sopimukset sodanvastaisesta toiminnasta eivät muka ole mahdollisia (Kautskyn sananmukainen lausunto »Neue Zeit»[3] lehdessä)!!

Kuvitelkaapa, jos Hyndman, Guesde, Vandervelde, Plehanov, Kautsky j.n.e. sen sijaan että auttavat porvaristoa, kuten nyt, muodostaisivat kansainvälisen komitean, joka agitoisi sotivien maiden sosialisteja »veljeilemään keskenään ja tekemään lähentymisyrityksiä» sekä »taisteluhaudoissa» että yleensä sotaväessä. Millaiset olisivatkaan tulokset muutaman kuukauden kuluttua, kun nytkin, 6 kuukauden kuluttua sodan alkamisesta, vastoin kaikkia sosialismin kavaltaneita hakamiehiä, johtajia ja ensimmäisen suuruusluokan tähtiä, kaikkialla kasvaa oppositio sotamäärärahojen puolesta äänestäneitä ja ministerisosialisteja vastaan, ja sotilasjohto uhkaa »veljeilystä» kuolemanrangaistuksella!

»On olemassa vain yksi käytännön kysymys: oman maan voitto vai tappio», kirjoitti opportunistien palvelija Kautsky samassa äänilajissa Guesde'in, Plehanovin ja kumpp. kanssa. Niin, jos unohdetaan sosialismi ja luokkataistelu, niin se on oikein. Mutta jos ei unohdeta sosialismia, niin se ei ole oikein: on olemassa toinen käytännön kysymys. Kaatuako orjanomistajain välisessä sodassa sokeana ja avuttomana orjana vai kaatuako orjain välisien »veljeily-yritysten» vuoksi, joiden tarkoituksena on orjuuden kukistaminen?

Sellainen on tosiasiassa »käytännön» kysymys.

 


Toimituksen viitteet:

[1] »Tägliche Rundschau» (»Päivän Katsauksia») — päivälehti. Saksan riippumattomien sosialistien äänenkannattaja; julkaistiin Berliinissä vuodesta 1881 vuoteen 1933 saakka. Toim.

[2] — »Työväenjohtaja». Toim.

[3] — »Uusi Aika». Toim.