Vladimir Lenin

Ukraina

1917


Julkaistu: »Pravda» n:o 82, kesäkuun 28 (15) pnä 1917
Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 25. osa, s. 80–81. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1960. Julkaistaan »Pravda» lehden tekstin mukaan.
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Uuden Väliaikaisen hallituksen, kokoomushallituksen politiikan romahdus käy yhä ilmeisemmäksi. Ukrainan Keskus-Radan julkaisema ja koko Ukrainan kasakkaväen edustajakokouksen kesäkuun 11 pnä 1917 hyväksymä »universaali akti» Ukrainan valtioelämän järjestämisestä on tämän politiikan suoranaista paljastamista ja sen romahduksen asiakirjallinen todistus.

Mainitussa aktissa sanotaan: »Erottautumatta koko Venäjästä, katkaisematta yhteyttä Venäjän valtakuntaan Ukrainan kansa saakoon oikeuden määrätä omalla maallaan elämänsä järjestämisestä... Ainoastaan meidän ukrainalaisella kokouksellamme on oikeus säätää kaikki ne lait, joiden tulee määrätä järjestys täällä Ukrainassa; sen sijaan ne lait, jotka tulevat määräämään järjestyksen koko Venäjän valtakunnassa, kuuluvat yleisvenäläisen parlamentin säädettäväksi».

Nämä ovat aivan selviä sanoja. Niissä on täysin tarkasti sanottu, ettei Ukrainan kansa halua nykyhetkellä erota Venäjästä. Se vaatii autonomiaa kieltämättä suinkaan »yleisvenäläisen parlamentin» välttämättömyyttä ja ylivaltaa. Ei yksikään demokraatti, saatikka sosialisti, tohdi kieltää Ukrainan vaatimusten täyttä laillisuutta. Ei yksikään demokraatti voi myöskään kieltää Ukrainan oikeutta erota vapaasti Venäjästä: nimenomaan vain tämän oikeuden ehdoton tunnustaminen antaakin mahdollisuuden harjoittaa agitaatiota ukrainalaisten ja isovenäläisten vapaan liiton puolesta, sen puolesta, että kaksi kansaa liittyy vapaaehtoisesti yhdeksi valtakunnaksi. Nimenomaan vain tämän oikeuden ehdoton tunnustaminen pystyy tekemään todella, peruuttamattomasti, lopullisesti pesäeron kirotusta tsaristisesta menneisyydestä, jolloin tsaarivalta teki kaikkensa vieroittaakseen toisistaan kansat, jotka kielensä, asumapaikkansa, luonteensa ja historiansa puolesta ovat hyvin läheisiä toisilleen. Kirottu tsarismi teki isovenäläisistä Ukrainan kansan pyöveleitä, elätti siinä kaikin keinoin vihaa niitä kohtaan, jotka jopa kielsivät ukrainalaisia lapsia puhumasta ja opiskelemasta äidinkielellään.

Venäjän vallankumouksellisten demokraattien, jos he haluavat olla todella vallankumouksellisia ja todella demokraatteja, on tehtävä täysi pesäero tästä menneisyydestä, heidän on palautettava itselleen, Venäjän työläisille ja talonpojille, takaisin Ukrainan työläisten ja talonpoikain veljellinen luottamus. Sitä ei saada aikaan tunnustamatta täydellisesti Ukrainan oikeuksia, myös oikeutta vapaaseen eroamiseen.

Me emme ole pienten valtioiden kannattajia. Me kannatamme kaikkien maiden työläisten kiinteää liittoa »omia» kapitalisteja ja yleensä kaikkien maiden kapitalisteja vastaan. Mutta juuri sitä varten, että tämä liitto olisi vapaaehtoinen, venäläinen työläinen, luottamatta hetkeäkään missään asiassa enempää venäläiseen porvaristoon kuin ukrainalaiseenkaan porvaristoon, kannattaa nyt ukrainalaisten eroamisoikeutta, ei tyrkytä heille ystävyyttään, vaan hankkii sen katsomalla heidät tasavertaisikseen, liittolaisikseen ja veljikseen taistelussa sosialismin puolesta.

 

* *
 * 

 

Vimmastuneiden, raivosta suunniltaan joutuneiden porvarillisten vastavallankumouksellisten lehti »Retsh» on tehnyt hurjan hyökkäyksen ukrainalaisia vastaan, heidän »omavaltaista» päätöstään vastaan. »Ukrainalaisten menettely» on muka »suoranaista lain rikkomista, mikä vaatii ryhtymään viipymättä ankariin ja lainmukaisiin rangaistustoimenpiteisiin». Tähän raivoisien porvarillisten vastavallankumouksellisten purkaukseen ei ole mitään lisättävää. Alas porvarilliset vastavallankumoukselliset! Eläköön vapaan Ukrainan vapaiden talonpoikain ja työläisten vapaa liitto vallankumouksellisen Venäjän työläisten ja talonpoikain kanssa!