Vladimir Lenin

Teokset


Osa 2

1895–1897


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 2. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1954.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1895
Friedrich Engels 1–13
Selitys sakkolaista, jonka mukaan työläisiä tehtaissa sakotetaan 15–56
  I. Mitä ovat sakot? 19
  II. Miten ennen sakotettiin ja niistä johtuvat uudet sakkolait? 21
  III. Mistä syistä tehtailija voi sakottaa? 26
  IV. Kuinka suuria sakot voivat olla? 32
  V. Minkälainen on sakottamisjärjestys? 35
  VI. Mihin sakkorahat on lain mukaan käytettävä? 39
  VII. Koskevatko sakkolait kaikkia työläisiä? 50
  VIII. Loppusanat 53
Kymnaasitaloudet ja ojennuskymnaasitRusskoje Bogatstvo») 57–64
Thorntonin tehtaan työmiehille ja työläisnaisille 55–69
Mitä ministerimme ajattelevat? 71–76
Sosialidemokraattisen puolueen ohjelmaluonnos ja sen selitys 77–103
  Ohjelmaluonnos 79
  Ohjelman selitys 82
 
1896
Tsaarin hallitukselle 104–109
 
1897
Taloudellisen romantismin luonnehtimiseksi. Sismondi ja meidän kotimaiset sismondilaisemme 111—241
  I luku. Romantismin taloustieteelliset teoriat 116
    I. Supistuvatko sisämarkkinat pientuottajain taloudellisen häviön seurauksena? 117
    II. Sismondin käsitykset kansailistulosta ja pääomasta 122
    III. Sismondin johtopäätökset virheellisestä opista vuosituotannon kahdesta osasta kapitalistisessa yhteiskunnassa 127
    IV. Missä on Adam Smithin ja Sismondin kansallistuloa koskevien oppien virhe? 132
    V. Kasaantuminen kapitalistisessa yhteiskunnassa 136
    VI. Ulkomarkkinat »ulospääsynä vaikeudesta» lisäarvon realisoimisessa 142
    VII. Pula 147
    VIII. Kapitalistinen korko ja kapitalistinen liikaväestö 155
    IX. Koneet kapitalistisessa yhteiskunnassa 164
    X. Protektsionismi 171
    XI. Sismondin yleinen merkitys poliittisen taloustieteen historiassa 178
    Postskriptumi 186
  II luku. Kapitalismin arvostelun luonne romantikoilla 187
    I. Kapitalismin sentimentaalinen arvostelu 187
    II. Romantismin pikkuporvarillinen luonne 198
    III. Kysymys teollisuusväestön lisääntymisestä maanviljelysväestön kustannuksella 203
    IV. Romantismin käytännölliset toivomukset 209
    V. Romantismin taantumuksellinen luonne 216
    VI. Kysymys viljatulleista Englannissa romantismin ja tieteellisen teorian arvioimana 229
Uusi tehdaslaki 243–290
  I. Mikä on aiheuttanut uuden tehdaskin säätämisen? 247
  II. Mitä on pidettävä työaikana? 250
  III. Kuinka paljon uusi laki lyhentää työaikaa? 252
  IV. Minkä laki katsoo työläisten »yöajaksi»? 254
  V. Miten finanssiministeriö todistelee, että ylitöiden rajoittaminen olisi »vääryyttä» työläistä kohtaan? 57
  VI. Mitä oikeuksia uusi laki antaa ministereille? 261
  VII. Miten »kristillinen» hallituksemme vähentää työläisiltä pyhäpäiviä 266
  VIII. Millä uuden lain täytäntöönpano on turvattu? 271
  IX. Parantaako uusi laki työläisten asemaa? 273
  X. Mikä merkitys on uudella lailla? 277
  Liite 279
    I 279
    II 280
    III 282
    IV 282
    V 285
    VI 286
    VII 289
Erään sanomalehtikirjoituksen johdosta 291–298
Venäjän sosialidemokraattien tehtävät 299–327
  Pietarin työläisille ja sosialisteille »Taisteluliitolta» 324
Kotiteollisuuden tilastotiedustelu permin läänissä vuonna 1894/95 ja »kotiteollisuuden» yleisiä kysymyksiä 331–435
  Ensimmäinen kirjoitus 333
    I. Yleistietoja 334
    II. »Kotiteollisuudenharjoittaja» ja palkkatyö 346
    III. »Yhteisö- ja työperiytymisjärjestys» 357
  Toinen kirjoitus 363
    IV. »Kotiteollisuudenharjoittajien» maanviljelys 363
    V. Suuret ja pienet liikeyritykset. — Kotiteollisuudenharjoittajien tulot 379
  Kolmas kirjoitus 398
    VI. Mikä on ylösostaja? 398
    VII. »Ilahduttavia ilmiöitä» kotiteollisuudessa 415
    VIII. Narodnikkien teollisuuspoliittinen ohjelma 421
Narodnikkilaisen haavesuunnittelun kukkasia (S. N. Juzhakov. Valistuskysymyksiä. Publisistisia kokeita. — Keskikoulureformi. — Korkeakoulusivistyksen systeemit ja tehtävät. — Kymnaasioppikirjat. — Kysymys koko kansan opetuksesta. — Nainen ja valistus. Pietari. 1897. Sivuja VIII + 283. Hinta 1 rpl. 50 kop.) 437–468
  I 439
  II 440
  III 447
  IV 450
  V 454
  VI 458
  VII 464
Minkälaisesta perinnöstä me kieltäydymme? 469–513
  I. Eräs »perinnön» edustajista 472
  II. Narodnikkilaisuuden tuoma lisä »perintöön» 485
  III. Onko »perintö» hyötynyt yhteydestä narodnikkilaisuuteen? 491
  IV. »Valistajat», narodnikit ja »oppilaat» 503
  V. Hra Mihailovski »oppilaiden» kieltäytymisestä perinnöstä 505
 
Huomautuksia 515–532
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 533–539
 
Kuvat
V. I. Leninin muotokuva. — 1897 X—1
»Rabotnik» kokoelman nimilehti; tässä kokoelmassa julkaistiin ensi kerran V. I. Leninin kirjoittama nekrologi »Friedrich Engels». — 1896 3
Nimilehti V. I. Leninin kirjasesta »Selitys sakkolaista, jonka mukaan työläisiä tehtaissa sakotetaan». — 1895 17
»Novoje Slovo» aikakauskirjan kansilehti; tässä julkaisussa painettiin ensi kerran V. I. Leninin artikkelit »Taloudellisen romantismin luonnehtimiseksi» ja »Erään sanomalehtikirjoituksen johdosta». — 1897 113
V. I. Leninin kirjasen »Uusi tehdaslaki» kansilehti. — 1899 245
V. I. Leninin kirjasen »Venäjän sosialidemokraattien tehtävät» toisen painoksen kansilehti. — 1902 301
V. Iljinin (V. I. Leninin) kirjoituskokoelman »Taloudellisia tutkielmia ja kirjoituksia» kansilehti 329
Shushenskojen kylässä oleva talo, jossa V. I. Lenin asui karkoituksen aikana 436–437
 
Lataa Teosten 2. osa kokonaisena