Karl Liebknecht

Militarismi ja antimilitarismi

1907


Julkaistu: saksankielinen alkuteos »Militarismus und Antimilitarismus: unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Jugendbewegung», Leipziger Buchdr., 1907
Suomennos: Tuntematon
Lähde: »Militarismi ja antimilitarismi, erikoisesti kansainvälistä nuorisoliikettä silmälläpitäen». Suomen Sos.-dem. Nuorisoliiton kirjasto N:o 1. Tampereen työväen kirjapaino, Tampere 1910
Skannaus: Työväenliikkeen kirjasto
OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

Ensimäinen osa. Militarismi.

Toinen osa. Antimilitarismi