Rosa Luxemburg (1900)

Yhteiskunnallinen uudistustyö vai vallankumous?


Berstein

Esipuhe

Ensimmäinen osa

1. Opportunistinen metodi
2. Kapitalismin sopeutuminen
3. Sosialismiin siirtyminen yhteiskunnallisten uudistusten avulla
4. Tullipolitiikka ja militarismi
5. Revisionismin yleinen luonne ja käytännölliset seuraukset

Toinen osa

1. Taloudellinen kehitys ja sosialismi
2. Ammattiyhdistykset, osuustoiminta ja poliittinen demokratia
3. Poliittisen vallan valtaaminen
4. Luhistuminen
5. Opportunismi teoriassa ja käytännössä