Niccolò Machiavelli

Ruhtinas

1532


Julkaistu: italiankielinen alkuteos »Il Principe» 1532
Suomennos: O. A. Kallio
Lähde: »Ruhtinas». 4. painos, Karisto 1998 (1. painos 1918)
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 1. [Suomentajan] Johdanto
 1. Omistus
 2. luku. Ruhtinaskuntien eri lajeista ja siitä miten ne hankitaan
 3. luku. Perinnöllisistä ruhtinaskunnista
 4. luku. Sekamuotoisista ruhtinaskunnista
 5. luku. Miksi Aleksanterin valloittama Dareioksen valtakunta ei hänen kuoltuaan noussut kapinaan hänen seuraajiansa vastaan
 6. luku. Miten on hallittava sellaisia kaupunkeja tai ruhtinaskuntia, jotka ennen valtausta ovat eläneet omien lakiensa mukaan
 7. luku. Uusista ruhtinaskunnista, jotka on hankittu omien aseiden ja oman toimintakyvyn avulla
 8. luku. Uusista ruhtinaskunnista, jotka hankitaan joko vieraiden aseiden tai onnen avulla
 9. luku. Niistä, jotka rikollisin keinoin ovat kohonneet ruhtinuuteen
 10. luku. Porvarillisesta ruhtinuudesta
 11. luku. Kuinka on arvioitava eri ruhtinaskuntien voimia
 12. luku. Hengellisistä ruhtinaskunnista
 13. luku. Sotaväen eri lajeista ja palkkajoukoista
 14. luku. Apujoukoista, omasta ja sekalaisesta sotaväestä
 15. luku. Ruhtinaan velvollisuuksista sotalaitokseen nähden
 16. luku. Siitä miten ihmiset, eritotenkin ruhtinaat, saavat osakseen kiitosta tai häpeää
 17. luku. Anteliaisuudesta ja saituudesta
 18. luku. Julmuudesta ja lempeydestä ja siitä, onko parempi olla rakastettu kuin pelätty
 19. luku. Missä määrin ruhtinaiden on pidettävä lupauksensa
 20. luku. Halveksinnan ja vihan välttämisestä
 21. luku. Missä määrin linnoitukset ja monet muut toimenpiteet, joihin ruhtinaat usein ryhtyvät, ovat hyödyksi tai vahingoksi
 22. luku. Miten tulee ruhtinaan käyttäytyä saavuttaakseen kunnioitusta
 23. luku. Ruhtinasten sihteereistä
 24. luku. Miten on imartelijoita kartettava
 25. luku. Miksi Italian ruhtinaat ovat menettäneet valtionsa
 26. luku. Missä määrin kohtalo voi vaikuttaa ihmisten asioihin ja miten sitä voidaan torjua
 27. luku. Kehoitus Italian vapauttamiseen muukalaisten vallasta