Kullervo Manner

Piirteitä Suomen valtiollisesta tilasta

1929


Julkaistu: Puhe Leningradin suomalaisella valistustalolla joulukuun 30. päivänä 1929
Lähde: »Piirteitä Suomen valtiollisesta tilasta». Suomen Kommunistisen Puolueen Keskuskomitea [ei julkaisuvuotta]
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

  1. Lukijalle, esipuhe
  2. Porvariston omaksumat päätehtävät
  3. Suomen lahtarien imperialistiset rosvopyrkimykset
  4. Työtätekevien riistämisen tehostaminen kapitalistisen talouden kilpailukyvyn kohottamisen keinona
  5. Kapitalismin pula ja maaseudun työtätekevä väestö
  6. Fascismi pääoman hyökkäyksen terästämisen aseena
  7. Luokkien taistelun kärjistymisen prosessissa paljastuu sosialidemokratian sosialifascistinen luonne täydellisesti
  8. Työväenjoukkojen vasemmistuminen ja aktivisoituminen vastauksena pääoman kiristyneeseen hyökkäykseen
  9. Opportunismi pahimpana jarruna työväen kehittyvien luokkataistelujen kululle ja uuden vallankumouksellisen nousun kasvamiselle
  10. Muutamia johtopäätöksiä