Karl Marx & Friedrich Engels

Pyhä perhe

1845


Kirjoitettu: Syys-marraskuussa 1844
Julkaistu: Erillisenä kirjasena Frankfurt-am-Mainissa 1845. Werke, Bd. 2, S. 2–223.
Suomennos: © Vesa Oittinen & Jyrki Uusitalo
Lähde: Marx–Engels. Valitut teokset (6 osaa). 1. osa, s. 347–597. Kustannusliike Edistys, Moskova (1978).
Skannaus, oikoluku & HTML: Joonas Laine


Pyhä perhe eli kriittisen kritiikin kritiikkiä

Bruno Baueria ja kumppaneita vastaan

Sisällysluettelo: