Karl Marx

Marx Pierre-Joseph Proudhonille

1846


Kirjoitettu: 5. toukokuuta 1846
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 27–28. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Pariisiin

Bryssel, 5. toukokuuta 1846

Hyvä Proudhon!

Sen jälkeen kun olin jättänyt Pariisin, olin hyvin usein aikeissa kirjoittaa Teille; tahdostani riippumattomat seikat ovat kuitenkin tähän asti estäneet minua tekemästä niin. Pyydän Teitä uskomaan, että ylenmääräinen työskentely, asunnonvaihtamiseen liittyneet kiusat jne. ovat ainoat syyt vaikenemiseeni.

Ja nyt in medias res.[1] Yhdessä molempien ystävieni, Friedrich Engelsin ja Philippe Gigot'n (molemmat Brysselissä) kanssa olen järjestänyt jatkuvan kirjeenvaihdon saksalaisten kommunistien ja sosialistien kanssa. Kirjeenvaihto koskettelee sekä tieteellisiä kysymyksiä että myös kriittisiä katsauksia kansantajuisiin kirjoituksiin ja sosialistista propagandaa, jota voi näillä keinoin harjoittaa Saksassa.[2] Kirjeenvaihtomme varsinaisena päämääränä on kuitenkin yhteyksien luominen saksalaisten sosialistien sekä ranskalaisten ja englantilaisten välille, pitää ulkomaalaiset ajan tasalla niiden sosialististen liikkeiden suhteen jotka tulevat kehittymään Saksassa sekä informoida saksalaisia Saksassa sosialismin etenemisestä Ranskassa ja Englannissa. Tällä tavoin mielipide-eroavaisuudet voivat tulla päivänvaloon, päästään ajatustenvaihtoon sekä puolueettomaan kritiikkiin. Tämä on askel, joka sosiaalisen liikkeen täytyy ottaa kirjallisissa ilmausmuodoissaan vapautuakseen kansallisesta rajoittuneisuudesta. Toiminnan hetkellä on varmastikin jokaiselle suureksi hyödyksi olla selvillä asiaintilasta ulkomailla yhtä hyvin kuin omassa maassa.

Kirjeenvaihtomme tulee käsittämään paitsi kommunistit Saksassa myös saksalaiset sosialistit Pariisissa ja Lontoossa. Yhteytemme Englantiin ovat jo solmitut; mitä Ranskaan tulee, luulemme kaikki ettemme voi löytää Teitä parempaa kirjeenvaihtajaa. Te tiedätte, että englantilaiset ja saksalaiset ovat tähän mennessä arvostaneet Teitä enemmän kuin omat maanmiehenne.

Näette siis, että kyse on vain säännöllisen kirjeenvaihdon luomisesta ja niiden keinojen takaamisesta Teille, joiden avulla voidaan seurata sosiaalista liikettä eri maissa ja joiden avulla päästään runsassisältöisiin ja monipuolisiin tuloksiin, mihin yksityisen ihmisen työ ei koskaan yllä.

Jos suostutte ehdotukseemme, niin saamienne kirjeiden sekä meille lähettämienne kirjeiden postikulut maksetaan täältä käsin, koska Saksassa järjestetyt rahankeräykset on tarkoitettu kirjeenvaihdon kustannusten peittämiseen.

Täkäläinen osoite, johon Teidän on kirjoitettava, on: Herra Philippe Gigot, 8, rue de Bodenbroek. Hän allekirjoittaa myös Brysselistä saapuvat kirjeet.

Minun ei tarvinne lisätä, että koko tämä kirjeenvaihto vaatii Teidän taholtanne mitä ankarinta salassapitoa, sillä ystäviemme Saksassa on toimittava erittäin varovasti jotteivät he kompromettoisi itseään.

Vastatkaa meille pian ja luottakaa rehelliseen ystävyyteemme.

Kunnioituksella Teidän
Karl Marx

P. S. Varoitan Teitä herra Grünistä Pariisissa. Tämä ihminen ei ole muuta kuin kirjallinen suurhuijari, eräänlainen puoskari joka haluaisi kaupitella nykyaikaisia aatteita. Hän yrittää kätkeä tietämättömyytensä mahtipontisten ja julkeiden sanakäänteiden taa, mutta on onnistunut vain tekemään itsensä naurettavaksi roskapuheillaan. Sen lisäksi tämä ihminen on vaarallinen. Hän väärinkäyttää tuttavuuksia, joita hän on kiitos röyhkeytensä solminut nimekkäiden kirjoittajien kanssa luodakseen niistä itselleen jalustan ja kompromettoidakseen heidät saksalaisen yleisön silmissä. Kirjassaan »ranskalaisista sosialisteista» hän uskaltautuu nimittämään itseään Proudhonin opettajaksi (Privatdozent — akateeminen arvo Saksassa), väittää tulkinneensa tälle saksalaisen tieteen tärkeimmät aksioomat ja tekee pilkkaa tämän kirjoituksista. Varokaa tätä loista. Ehkä joudun myöhemmin vielä palaamaan tähän yksilöön.

 


Viitteet:

[1] — suoraan asiaan. Toim.

[2] Marx ja Engels perustivat Brysselissä vuoden 1846 alussa Kommunistisen kirjeenvaihtokomitean, jonka esimerkin mukaisesti piti perustettaman sosialistisia ryhmiä Saksaan, Ranskaan, Englantiin ja muihin maihin. Marxin ja Engelsin mukaan kirjeenvaihtokomiteoiden tuli valmistella maaperää kansainvälisen proletaarisen puolueen luomiseksi ja niiden tarkoituksena oli eri maiden sosialistien sekä edistyksellisten työläisten aatteellinen ja järjestöllinen yhteenliittäminen sekä taistelu proletariaatille vieraita katsomuksia vastaan työväenliikkeessä. Ryhtyessään organisoimaan kirjeenvaihtokomiteoita Lontoossa, Pariisissa ja Saksan eri alueilla Marx ja Engels pyrkivät saamaan niihin mukaan Euroopan maiden huomattavia sosialisteja ja kommunisteja. Toim.