Friedrich Engels

Engels Marxille

1846


Kirjoitettu: Noin 23. lokakuuta 1846
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 32. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Brysseliin

Pariisi, noin 23. lokakuuta 1846

Hyvä M[arx]!

Juttu Kri[ege]ä[1] vastaan saatu. On oikein hyvä. K[riege] tulee nyt kyllä, koska Sinä yksin allekirjoitat, kirjaamaan ensimmäisen dokumentin[2] kirpeän sävyn minun kontolleni ja tämän toisen johdosta nöyrtymään, mutta se on minulle samantekevää. Hän voi maalata minut niin mustaksi kuin mahdollista pahantahtoisuudessaan amerikkalaisille straubingereille, jos se antaa hänelle tyydytystä.

Komiteakirjeestä[3] huomaat, mitä olen saavuttanut täällä straubingerien keskuudessa. En ole, piru vie, säästänyt heitä, olen hyökännyt heidän kovimpia ennakkoluulojaan vastaan, selittänyt etteivät he ole mitään proletaareja laisinkaan. Mutta tuo Grünkin pelasi hyvin minun pussiini...

...Täkäläisistä straubingerilaisista aion selvitä. Pojat ovat tosin hirveän tietämättömiä eivätkä heidän elinehtonsa ole lainkaan valmistelleet heitä, kilpailua ei heidän keskuudessaan esiinny lainkaan, palkka pysyy aina yhdellä ja samalla tasolla, taistelu mestaria vastaan ei lainkaan pyöri palkan, vaan »kisälliylpeyden» ympärillä jne. Valmisvaatetavaraliikkeet vaikuttavat nyt vallankumouksellistavasti räätäleihin. Kunpa räätälinammatti ei olisi niin kehno käsityöala.

Grün on tehnyt kauheata vahinkoa. Hän on muuttanut selvät ajatukset noiden ihmisten päässä pelkäksi haaveiluksi, ihmisyyspyrkimykseksi jne. muka hyökätessään Weitlingin ja muiden doktriinikommunismia vastaan hän on täyttänyt heidän päänsä epämääräisillä tyhjänpäiväisillä ja pikkuporvarillisilla fraaseilla ja selittänyt kaiken muun doktrinaarisuudeksi. Jopa puusepilläkin, jotka eivät ole olleet weitlingiläisiä — tai vain muutama heistä on ollut — on taikauskoinen kummitustenpelko »lusikkakommunismia» kohtaan [Löffelkommunismus] ja he kannattivat — ainakin ennen läpivietyä päätöstä — mieluummin suurempaa uneksintaa, rauhanomaisia onnellistuttamissuunnitelmia jne. kuin tätä »lusikkakommunismia». Täällä hallitsee rajaton sekaannus.

Harneylle olen näinä päivinä lähettänyt kirjeen, joka sisältää vaisun hyökkäyksen Fraternal Democrats'ien[4] rauhanomaisuutta vastaan, ja kirjoittanut hänelle että hänen on pysyttävä kirjeenvaihdossa teidän kassanne.

Sinun E.

 


Viitteet:

[1] Engels viittaa toiseen Kriegeä vastaan Marxin laatimaan kiertokirjeeseen. Tämän dokumentin tekstiä ei ole onnistuttu löytämään. Toim.

[2] Kyse on Marxin ja Engelsin kirjoittamasta dokumentista »Kiertokirje Kriegeä vastaan», jonka Brysselin kirjeenvaihtokomitea lähetti kaikille kommunistisille kirjeenvaihtokomiteoille. Tässä kiertokirjeessä paljastettiin newyorkilaisen »Volkstribun»-lehden tomittajan ja »toden sosialismin» edystajan Hermann Kriegen katsomukset. Kriege vaihtoi proletariaatin luokkataistelun sentimentaaliseen rakkauden, oikeamielisyyden jne. saarnaamiseen. Toim.

[3] Ks. Engels kommunistiselle kirjeenvaihtokomitealle 23. lokakuuta 1846 Toim.

[4] »Fraternal Democrats» (»Veljelliset demokraatit») olivat kansainvälinen demokraattinen yhdistys, joka perustettiin Lontoossa 1845 chartistiliikkeen vasemmistosiiven edustajien (Harney ja Jones) sekä vallankumouksellisten emigranttien (Oikeamielisten liiton jne. jäsenten) toimesta päämääränään solmia tiiviitä suhteita eri maiden demokraattisten liikkeiden välillä. Marx ja Engels ylläpitivät jatkuvia suhteita yhdistykseen. He arvostelivat yhdistyksen jäsenten teoreettisesti epäkypsiä katsomuksia. Chartistien tappion jälkeen vuonna 1848 »Fraternal Democrats» -yhdistyksen toiminta heikkoni merkittävästi ja se sammui lopullisesti 1853.
Mainittua Engelsin kirjettä Harneylle ei ole onnistuttu löytämään. Toim.