Friedrich Engels

Engels Marxille

1847


Kirjoitettu: 23.–24. marraskuuta 1847
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 44. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

[Pariisi, 23.–24. marraskuuta 1847]

...Mietihän toki hieman »Uskontunnustusta». Luulen, että teemme parhaiten jos luovumme katekismusmuodosta ja otsikoimme jutun »Kommunistiseksi manifestiksi». Koska siinä on kerrottava enemmän tai vähemmän historiaa, ei tähänastinen muoto lainkaan sovi. Tuon tekemäni täkäläisen luonnoksen[1] mukaan, se on yksinkertaisesti kertova, mutta kurjasti toimitettu, hirveässä kiireessä. Aloitan tarkastella mitä on kommunismi ja siirryn sitten heti proletariaattiin: syntyhistoria, erot aikaisemmista työläisistä, porvariston ja proletariaatin välisen vastakohdan kehitys, kriisit, johtopäätökset. Siinä välissä kaikenlaisia sivuseikkoja ja lopuksi kommunistien puoluepolitiikka, sikäli kuin se kuuluu yleisölle. Täkäläinen luonnos ei ole vielä aivan tyydyttävä, mutta luulen, aivan pieniä vähäpätöisyyksiä lukuunottamatta, toteuttavani sen niin ettei siinä ole ainakaan mitään meidän katsomustemme vastaista...

 


Viitteet:

[1] Ks. Friedrich Engels. Kommunismin periaatteet. Toim.