Karl Marx

Marx »L'Alba»-lehden päätoimittajalle

1848


Julkaistu: Julkaist »L'Alba»-lehdessä 29. kesäkuuta 1848
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 46–47. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Kunnioitettu herra![1]

Nimellä »Neue Rheinische Zeitung»[2] ja herra Karl Marxin johdolla julkaistaan Kölnissä tämän vuoden kesäkuun 1. päivästä alkaen uutta päivälehteä. Lehti tulee täällä Pohjois-Euroopassa taistelemaan samojen periaatteiden puolesta joita »L'Alba» edustaa Italiassa. Ei siis voi olla epäilystä siitä, minkälaisen kannan otamme nyt esiintyvään Italian ja Itävallan väliseen kiistakysymykseen. Tulemme puolustamaan Italian riippumattomuuden asiaa sekä käymme taistelua elämästä ja kuolemasta Italian itävaltalaista despotismia vastaan samoin kuin Saksassa ja Puolassa. Ojennamme Italian kansalle veljellisesti käden ja haluamme osoittaa sille, että Saksan kansa hylkää sen sortopolitiikan, jota Teillä harjoittavat samat ihmiset jotka ovat myös meillä aina vainonneet vapautta. Teemme kaikkemme saadaksemme molempien suurien kansakuntien välille aikaan ykseyden ja hyvän sovun; häpeällinen hallitusjärjestelmä on saanut ne tähän asti uskomaan olevansa toistensa vihollisia. Tästä syystä tulemme vaatimaan, että raaka itävaltalainen sotaväki jättää Italian viivyttelemättä ja että Italian kansa saa ilman mitään holhousta valita itselleen tahtoaan vastaavan hallitusmuodon.

Mahdollistaaksemme itsellemme Italian tapahtumien seuraamisen ja tarjotaksemme Teille tilaisuuden arvioida lupaustemme vilpittömyyden, ehdotamme Teille lehtiemme välistä vaihtoa; lähettäisimme siis Teille »Neue Rheinische Zeitungin» ja Te meille »L'Alban» päivittäin. Toivomme Teidän hyväksyvän tämän ehdotuksen ja pyydämme Teitä aloittamaan »L'Alban» lähettämisen niin pian kuin mahdollista, jotta voisimme käyttää sitä hyväksemme jo ensimmäisissä numeroissamme.

Jos osoittautuu, että Teillä on lähetettävänä tänne muitakin tiedotuksia, pyydämme Teitä tekemään näin, ja lupaamme, että kaikki, mikä voi palvella demokratian asiaa jommassakummassa maassa, saa meillä aina osakseen mitä suurinta huomiota.

Veljellisin terveisin
»Neue Rheinische Zeitungin» toimitus
Toimittaja tri Karl Marx

 


Viitteet:

[1] Marxin kirje julkaistiin »L'Alba»-lehdessä 29. kesäkuuta 1848 seuraavalla toimituksen kommentilla varustettuna: »Julkaisemme seuraavan kirjeen, joka on lähetetty meille Kölnistä, osoittaaksemme millaisin tuntein suhtautuvat Italiaan ylevät saksalaiset, jotka kiihkeästi haluavat solmia veljelliset suhteet Italian ja Saksan kansojen välillä, jota Euroopan despootit usuttivat toisiaan vastaan». Toim.

[2] »Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie» (»Uusi Reinin lehti. Demokratian äänenkannattaja») ilmestyi päivittäin Kölnissä Marxin toimittamana ajalla 1. kesäkuuta 1848 — 19. toukokuuta 1849.
Lehden päättäväinen ja leppymätön asenne, sen taisteleva internationalismi, sen sivuilla ilmestyneet poliittiset paljastukset jotka suuntautuivat Preussin hallitusta ja paikallista Kölnin esivaltaa vastaan, saivat aikaan lehteen kohdistuneen ajojahdin feodaalis-monarkistisen ja liberaalis-porvarillisen lehdistön taholta ja myös vainoja hallituksen puolelta. Toukokuussa 1849 vastavallankumouksen nostaessa kaikkialla päätään Preussin hallitus, käyttäen hyväkseen sitä seikkaa, ettei Marx ollut saanut Preussin kansalaisuutta, julkaisi määräyksen hänen karkottamisestaan Preussin rajojen ulkopuolelle. Marxin karkotus ja painostustoimenpiteet muita »Neue Rheinische Zeitungin» toimittajia kohtaan olivat syynä lehden lopettamiseen. Viimeinen, 301. numero, joka painettiin punaisella, ilmestyi 19. toukokuuta 1849. Toim.