Karl Marx

Selvitys »Neue Deutsche Zeitungin» toimittajalle

1850


Kirjoitettu: kesäkuussa 1850
Suomennos: Tuntematon
Lähde: »Sosialistisesta vallankumouksesta. Kokoelma», s. 121–122. Kokoelman laatineet F. Teplov ja N. Davytov. © Kustannusliike Edistys, Moskova 1978 (Werke, Bd. 7, S. 323.)
Skannaus: Miikka Palokangas
Oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Lehtenne kesäkuun 22. päivän liitteessä Te syytitte minua siitä, että minä edustan työväenluokan valtaa ja diktatuuria, kun taas Te vastakohtana minulle korostatte luokkaerojen poistamista ylipäätään. Minä en ymmärrä tätä oikaisua.

Te tiesitte aivan hyvin, että Kommunistisen puolueen manifestissa (joka on julkaistu ennen vuoden 1848 helmikuun vallankumousta) sanotaan s. 16: »Kun proletariaatti taistelussa porvaristoa vastaan väistämättä yhtyy luokaksi, kun se vallankumouksen kautta tekee itsensä hallitsevaksi luokaksi ja poistaa hallitsevana luokkana väkivaltaisesti vanhat tuotantosuhteet, niin näiden tuotantosuhteiden mukana se poistaa olemassaolon edellytykset luokkavastakohtaisuudelta, poistaa luokat ylipäätään ja siten oman valtansa luokkana.»

Te tiedätte, että olen Proudhonia vastaan Filosofian kurjuudessa — ennen helmikuuta 1848 — edustanut samaa kantaa.

Vihdoin Teidän kritisoimassanne artikkelissa itsessään (»Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue», n:o 3, s. 32) sanotaan: »Tämä sosialismi» (ts. kommunismi) »on vallankumouksen julistamista jatkuvaksi, se on proletariaatin luokkadiktatuuria, joka on välttämätön siirtymävaihe luokkaeroavuuksien hävittämiseksi yleensä, kaikkien niiden tuotantosuhteiden hävittämiseksi, joille luokkaerot perustuvat, kaikkien niiden yhteiskunnallisten suhteiden poistamiseksi, jotka vastaavat näitä tuotantosuhteita, kaikkien näistä yhteiskunnallisista suhteista johtuvien aatteiden mullistamiseksi».[1]

K. Marx

 


Viitteet:

[1] Ks. Marx. Luokkataistelut Ranskassa vuosina 1848-1850, 3. luku. Toim.