Friedrich Engels

Engels Jenny Marxille

1852


Kirjoitettu: 14. tammikuuta 1852
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 67. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Lontooseen

Manchester, 14. tammikuuta 1852

...Louis Napoleon käy päivä päivältä huvittavammaksi. Samaan aikaan, kun yksikään noista suurista köyhyyttä ym. vastaan tähdätyistä toimenpiteistä ei vieläkään pääse näkemään päivänvaloa, miekkonen ehättää nostattamaan takajaloilleen koko maailman poroporvarit toimenpitein, joilla tavoitellaan hänen arvovaltansa hetkellistä lujittamista. Mitkään ei-ranskalaiset lehdet eivät enää uskalla esiintyä hänen puolellaan, jopa »Sun»[1] ja »Kölnische»[2] vaikenevat, ja vain »Globen»[3] kirjeenvaihtajariepu tarjoilee edelleen halpamaisuuksiaan hänelle varatussa nurkassa. Sen lisäksi on L[ouis] N[apoleon] saanut jo koko maailman epäluuloon, koko Euroopassa huhuillaan sodasta ja sotahuudoista, ja jopa rauhanhakuisen »Daily Newsin» on nolens volens[4] yhdyttävä vetoomukseen kansallisesta puolustuksesta. Kaveri alkaa rinnan joulukuun 2. päivän[5] ajoista alkaen hänessä useimmiten ilmenneen pelurin luonteenpiirteen kanssa kehittää vähitellen toista, mielettömän vallantavoittelijan piirrettä, hän pitää itseään ennaltamäärättynä maailmanpelastajana ja uskoo sokeasti tähteensä. Ja kun aika tuli, lähetti Jumala veljenpojan vapahtamaan koko maailman paholaisen elkeistä ja sosialismin helvetistä. Onneksi parlamentti kokoontuu pian, ja se antaa hieman vaihtelua poliittiseen humpuukiin.

Monet terveiset Marxille ja pienemmille
Teidän F. Engelsiltänne

 


Viitteet:

[1] »The Sun» (»Aurinko») oli englantilainen porvarillis-liberaalinen päivälehti, joka ilmestyi Lontoossa 1798–1876. Toim.

[2] »Kölnische Zeitung». Toim.

[3] »The Globe» on lyhennetty nimitys englantilaiselle iltalehdelle »The Globe and Traveller» (»Maapallo ja matkustaja»). Se ilmestyi Lontoossa vuodesta 1863 whigien äänenkannattajana ja vuodesta 1866 konservatiivien. Toim.

[4] — tahtoen tai tahtomattaan. Toim.

[5] Kyseessä on bonapartistien vallankaappaus Ranskassa joulukuun 2. päivänä 1851. Toim.