Karl Marx

Marx Engelsille

1862


Kirjoitettu: 18. kesäkuuta 1862
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 129. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Manchesteriin

[Lontoo], 18. kesäkuuta 1862

...Yhtäkaikki työskentelen nyt tehokkaasti, ja ihmeellistä kyllä aivolokeroni ovat kaiken ympärillä vallitsevan kurjuuden keskellä paremmin käynnissä kuin vuosiin. Laajennan tätä nidettä yhä enemmän, koska saksalaiset hyypiöt arvioivat kirjan arvon sen tilavuuden mukaan.[1] Tämän ohessa olen nyt lopulta selvillä vesillä maankorkosotkusta (johon en kuitenkaan tässä osassa aio edes vihjaista). Minulla on ollut jo ajat sitten epäilyksiä Ricardon teorian täydestä oikeellisuudesta ja olen lopultakin löytänyt sekaannuksen. Olen muuten löytänyt joitakin kiinnostavia ja yllättäviä uusia seikkoja sen jälkeen, kun näimme toisemme, ja ne tulevat jo tähän niteeseen.

Darwinissa,[2] jota olen jälleen silmäillyt, minua huvittaa, kun hän sanoo soveltavansa Malthusin teoriaa myös kasveihin ja eläimiin, kun taas herra Malthusilla asian ydin on siinä, että hänen teoriaansa ei sovelleta kasveihin ja eläimiin, vaan ainoastaan ihmiseen — geometrisen sarjan välityksellä — kasvien ja eläinten vastakohtana. On merkillepantavaa, miten Darwin huomaa villieläinten ja kasvien keskuudesta englantilaisen yhteiskuntansa työnjakoineen, kilpailuineen, uusien markkinoiden avautumisineen, »keksintöineen» ja malthuslaisine »olemassaolotaisteluineen». Kyseessä on Hobbesin »kaikkien sota kaikkia vastaan», ja se palauttaa mieleen Hegelin »Fenomenologian», jossa kansalaisyhteiskunta esiintyy »henkisenä eläinkuntana», kun taas Darwinilla eläinkunta esiintyy kansalaisyhteiskuntana...

 


Viitteet:

[1] Taloudellisten kategorioiden arvostelulle omistetun teoksensa ensimmäisen kirjasen tultua julkaistuksi vuonna 1859 otsikolla »Poliittisen taloustieteen arvostelua» Marx aikoi saada julkisuuteen toisen kirjasen, jonka oli tarkoitus sisältää tämän teoksen tärkein ja suurin luku — pääomaa koskeva luku. Marxin työskentelyn jatkuessa paisui mainittu luku vuosina 1861– 1863 laajaksi käsikirjoitukseksi. Siinä oli 23 vihkoa laajuudeltaan noin 200 painoarkkia, jotka sittemmin muokattiin »Pääoman» kolmeksi ensimmäiseksi osaksi. Itse tekijältä muokkaamatta jääneen vuosien 1861–1863 käsikirjoituksen osan on Moskovan Marxismi-leninismin instituutti julkaissut »Pääoman» neljäntenä osana (»Lisäarvoteorioita»). Toim.

[2] Charles Darwin. »Lajien synty luonnollisen valinnan kautta». Toim.