Karl Marx

Lisäarvoteorioita. Liitteitä

1863


Kirjoitettu: Tammikuu 1862 — heinäkuu 1863
Julkaistu: 1956
Suomennos: © Olli Perheentupa
Lähde: Marx–Engels. Valitut teokset (6 osaa). 4. osa, s. 439–563. Kustannusliike Edistys, Moskova (1979).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


Sisällysluettelo:

I. Pääoman tuottavuus. Tuottava ja tuottamaton työ

[a) Pääoman tuottavuus yhteiskunnallisen työn tuottavuuden kapitalistisena ilmenemisenä]
[b) Tuottava työ kapitalistisen tuotannon järjestelmässä]
[c) Pääoman ja työn välisen vaihdon kaksi olennaisesti erilaista momenttia]
[d) Tuottavan työn erikoinen käyttöarvo pääomalle]
[e) Tuottamaton työ työnä, joka suorittaa palveluksia. Palvelusten osto kapitalismin oloissa. Vulgaari käsitys pääoman ja työn suhteesta palvelusten vaihtona]
[f) Käsityöläisten ja talonpoikien työ kapitalistisessa yhteiskunnassa]
[g) Tuottavan työn sivumääre työnä, joka realisoituu aineellisessa rikkaudessa]
[h) Kapitalismin ilmentymiä immateriaalisen tuotannon alueella]
[i) Tuottavan työn ongelma materiaalisen tuotannon kokonaisprosessin näkökulmasta]
[k) Kuljetusteollisuus materiaalisen tuotannon haarana. Tuottava työ kuljetusteollisuudessa]

 

II. Tulo ja sen lähteet. Vulgaaritaloustiede

[1) Korkoatuottavan pääoman kehitys kapitalistisen tuotannon perustalla [Kapitalistisen tuotantotavan suhteiden tekeminen fetissiksi. Korkoatuottava pääoma eräänä fetissin täydellisimpänä ilmenemisenä. Vulgaaritaloustieteilijät ja vulgaarisosialistit pääomankorosta]
[2) [Korkoatuottava pääoma ja kauppapääoma suhteessa teollisuuspääomaan. Vanhempia muotoja. Johdettuja muotoja
[3) Lisäarvon yksittäisten osien eriytyminen eri tulojen muodossa. Koron ja teollisuusvoiton suhde. Tulon fetissoituneiden muotojen irrationaalisuus]
[4) Lisäarvon muuttuneiden muotojen luutumisprosessi ja niiden enenenä eroaminen sisäisestä olemuksestaan — lisätyöstä. Korkoatuottava pääoma tämän prosessin ääritapauksena. Teollisuusvoiton apologeettinen käsittäminen »kapitalistin työpalkaksi»]
[5) Oleellinen ero klassisen ja vulgaaritaloustieteen välillä. Korko ja maankorko tavaran markkinahinnan perustavina osina. Vulgaaritaloustieteilijöiden yritys antaa koron ja maankoron järjettömille muodoille järkevä ulkoasu]
[6) Vulgaarin sosialismin polemiikki korkoa vastaan (Proudhon). Koron ja palkkatyöjärjestelmän välisen suhteen ymmärtämättömyys]
[7) Koron ongelman historiaa. Lutherin etevämmyys Proudhoniin nähden koronvastaisessa väittelyssä. Korkoa koskevien näkemysten muuttuminen kapitalististen suhteiden kehityksen myötä]