Karl Marx

Varoitus

1866


Kirjoitettu: toukokuun 4. pnä 1866
Suomennos: Tuntematon
Lähde: »Marx ja Engels ammattiyhdistysliikkeestä», s. 85–86. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto, Helsinki 1947
Skannaus: Miikka Palokangas
Oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Jokin aika sitten Lontoon räätälinkisällit perustivat yleisen yhdistyksen puolustaakseen vaatimuksiaan Lontoon räätälimestareita vastaan, jotka suurimmalta osaltaan ovat suurkapitalisteja. Kysymys ei ollut ainoastaan työpalkan saattamisesta kaikkien kulutustarpeiden nousseita hintoja vastaavaksi, vaan myös siitä, että tahdottiin tehdä loppu erittäin karkeasta työläisten kohtelusta tällä teollisuusalalla. Mestarit yrittivät tuhota tämän liiton värväämällä räätälinkisällejä pääasiassa Belgiasta, Ranskasta ja Sveitsistä. Vastaukseksi tähän »Kansainvälisen Työväenyhdistyksen» Pääneuvoston sihteerit julkaisivat belgialaisissa, ranskalaisilla ja sveitsiläisissä lehdissä varoituksen, jonka menestys oli täydellinen. Lontoolaisten mestarien manööveri meni myttyyn; heidän täytyi laskea aseensa ja tyydyttää työläistensä oikeutetut vaatimukset.

Kärsittyään tappion Englannissa mestarit koettavat nyt järjestää vastahyökkäystä, aloittaen sen Skotlannista. Nimenomaan Lontoon tapahtumain johdosta heidän oli pakko Edinburgh'issakin aluksi suostua korottamaan palkkaa 15 %. Mutta he lähettivät salaa asiamiehiä Saksaan, mm. Hannover'iin ja Mecklenburg'iin värväämään räätälinkisällejä Edinburgh'iin tuotaviksi. Ensimmäinen erä on jo lähetetty. Tällä tuonnilla pyritään samaan päämäärään kuin intialaisten kulien tuonnilla Jamaikaan, nimittäin orjuuden ikuistamiseen. Jos Edinburgh'issa mestarien onnistuisi tuottamalla työvoimaa Saksasta ottaa takaisin entiset myönnytyksensä, sillä olisi kieltämättä vaikutuksensa Englantiinkin. Siitä ei karsisi kukaan ankarammin kuin saksalaiset työläiset itse, joita Isossa Britanniassa on enemmän kuin minkään muun mannermaankansakunnan työläisiä. Ja vastatuodut työläiset, jotka ovat täysin avuttomia vieraassa maassa, voitaisiin pian painaa paarioiden asemaan.

Sitä paitsi on saksalaisten työmiesten kunnia-asia osoittaa ulkomaille, että he, samoin kuin heidän veljensä Ranskassa Belgiassa ja Sveitsissä, osaavat puolustaa luokkansa yhteisiä etuja eivätkä rupea pääoman kuuliaisiksi rengeiksi sen taistellessa työtä vastaan.

»Kansainvälisen Työväenyhdistyksen Pääneuvoston» toimeksiannosta
K. Marx
Lontoo, toukokuun 4 pnä 1866.

Saksalaisia räätälinkisällejä, jotka haluavat saada yksityiskohtaisempia tietoja asiaintilasta Englannissa, pyydetään lähettämään kirjeensä Lontoon Räätälien yhdistyksen komitean saksalaiselle osastolle, osoitteella: Albert F. Haufe, Crown Public House, Hedden Court, Regent Street, London.