Karl Marx

Marx Engelsille

1867


Kirjoitettu: 16. elokuuta 1867
Suomennos: © Timo Koste, Vesa Oittinen
Lähde: Marx–Engels. Kirjeitä, s. 190. Kustannusliike Edistys, Moskova (1976).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Manchesteriin

[Lontoo], kello 2 yöllä, 16. elokuuta 1867

Hyvä Fred!

Sain juuri valmiiksi kirjan viimeisen (49.) arkin oikoluvun. Liite — Arvomuotopienillä kirjasimilla painettuna, käsittää 1 1/4 arkkia.[1]

Alkulause samoin oikoluettu eilen ja lähetetty takaisin. Niin muodoin tämä osa on valmis. Vain Sinua minun on kiittäminen siitä, että tämä kävi mahdolliseksi! Vailla Sinun uhrautuvuuttasi minua kohtaan olisi minun ollut mahdotonta suorittaa 3 osan vaatimia suunnattomia töitä. Kiitosta täynnä syleilen Sinua!

Oheisena 2 arkkia painovalmista vedosta.

15 puntaasi olen saanut, parhaat kiitokset.

Terve, hyvä ja arvokas ystäväni!

Sinun K. Marx

Tarvitsen painovalmiit vedokset takaisin vasta sitten, kun kirja kokonaisuudessaan on ilmestynyt.

 


Viitteet:

[1] Marxin kirjoittama ja »Pääoman» ensimmäisen osan ensimmäiseen lukuun liittyvä liite (»Arvomuoto») on sisällytetty tämän osan toisessa ja myöhemmissä saksalaisissa painoksissa hieman muutettuna perustekstiin. Tätä vastaten Marx poisti osan ensimmäisessä painoksessa esiintyneen viittauksen tähän liitteeseen sen esipuheesta. Toim.