Friedrich Engels

Muistiinpanot Karl Marxin »Pääoman»
ensimmäisestä osasta

1868


Kirjoitettu: 1868
Julkaistu: Ensi kerran venäjän kielellä kokoelmassa »Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. IV, 1929
Suomennos: © Leo Holm
Lähde: Marx–Engels. Valitut teokset (6 osaa). 4. osa, s. 353–402. Kustannusliike Edistys, Moskova (1979).
Skannaus, oikolu, HTML: Joonas Laine


Karl Marx. »Pääoma». 1. osa
Ensimmäinen kirja
Pääoman tuotantoprosessi

Sisällysluettelo:[1]

 


Viitteet:

[1] Engelsin 1868 laatima Marxin Pääoman ensimmäisen osan konsepti on säilynyt meidän päiviimme käsikirjoituksen muodossa. Se käsittää vain kirjan kaksi kolmasosaa ja mm. jakson Koneet ja suurteollisuus. Toim.