Karl Marx

Marxin »The Chicago Tribune» lehden toimittajalle joulukuussa 1878 myöntämästä haastattelusta

1878


Suomennos: Tuntematon
Lähde: »Sosialistisesta vallankumouksesta. Kokoelma», s. 376–378. Kokoelman laatineet F. Teplov ja N. Davytov. © Kustannusliike Edistys, Moskova 1978 (Werke, Bd. 34, S. 511–512, 514.)
Skannaus: Miikka Palokangas
Oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

— Mitä sosialismi on tähän mennessä tehnyt? lehtenne kirjeenvaihtaja kysyi.

— Se on tehnyt kaksi asiaa, hän vastasi. Sosialistit ovat osoittaneet pääoman ja työn välisen yleisen universaalisen taistelun — sanalla sanoen kosmopoliittisen luonteen — ja yrittäneet sen tähden saada aikaan ymmärtämystä eri maiden työläisten välillä. Se on tullut välttämättömämmäksi sen jälkeen kun kapitalistit ovat tulleet kosmopoliittisemmiksi työläisten palkkaamisessa ja ryhtyneet saattamaan ulkomaisia ja kotimaisia työläisiä vastakkain paitsi Amerikassa, myös Englannissa, Ranskassa ja Saksassa. Eri maiden työläisten välillä syntyi heti kansainvälisiä suhteita, mikä osoitti, ettei sosialismi ole vain paikallinen, vaan kansainvälinen ongelma, joka on ratkaistavissa työläisten kansainvälisellä toiminnalla. Työtätekevät luokat lähtivät liikkeelle spontaanisti, tietämättä mitä liikkeen päämäärät tulevat olemaan. Sosialistit eivät keksi liikettä, he vain sanovat työläisille, minkälaisia ovat liikkeen luonne ja sen päämäärät.

— Ja se merkitsee nykyisen yhteiskuntajärjestelmän kumoamista, minä keskeytin.

— Se järjestelmä, että yhtäältä maa ja pääoma ovat työnantajien käsissä, hän jatkoi, ja toisaalta pelkkä tavarana myytävä työvoima työläisten käsissä on meidän väitteemme mukaan pelkkä historiallinen vaihe, joka ohitetaan ja se väistyy syrjään korkeamman yhteiskuntatilan tieltä. Näemme yhteiskunnan kaikkialla jakautuneen. Kahden luokan antagonismi kulkee käsi kädessä nykyaikaisten maiden teollisten resurssien kehityksen kanssa. Sosialistiselta kannalta ovat keinot nykyisen historiallisen vaiheen vallankumouksellistamiseksi jo olemassa. Ammattiyhdistysten perustalle on monissa maissa rakennettu poliittisia järjestöjä. Amerikassa on tuotu julki tarve riippumattoman Työläisten puolueen perustamisesta. Työläiset eivät enää voi siellä luottaa poliitikkoihin. Ryhmittymät ja klikit ovat vallanneet lainsäädäntötyön ja politiikasta on tehty liiketoimi. Amerikka ei kuitenkaan ole tässä yksin, ihmiset ovat siellä vain eurooppalaisia päättäväisempiä. Asiat nousevat pintaan nopeammin. Siellä on vähemmän hurskastelua ja teeskentelyä kuin valtameren tällä puolen.

— Tehän tunnette bostonilaisen pastori Joseph Cookin...

— Olemme kuulleet hänestä; hänellä on sangen puutteelliset tiedot sosialismista.

— Äskeisessä luennossaan tästä aiheesta hän sanoi: »Karl Marxin uskotaan nyt sanoneen, että työn uudistaminen tulee tapahtumaan ilman veristä vallankumousta Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa ja ehkä Ranskassa, mutta verta täytyy vuodattaa Saksassa ja Venäjällä ja Italiassa ja Itävallassa.»

— Yhdenkään sosialistin ei tarvitse ennustaa, että Venäjällä, Saksassa, Itävallassa ja mahdollisesti Italiassa tulee tapahtumaan verinen vallankumous, jos italialaiset vain jatkavat nykyistä politiikkaansa, tohtori huomautti hymyillen. Ranskan vallankumouksen tapahtumat voivat uusiutua näissä maissa. Se on ilmeistä jokaiselle politiikan tutkijalle. Mutta ne vallankumoukset toteuttaa enemmistö. Mitään vallankumousta ei voi toteuttaa puolue, vaan kansakunta.