Friedrich Engels

Kirje J. Shiptonille

1881


Kirjoitettu: elokuun 10 pnä 1881
Suomennos: Tuntematon
Lähde: »Marx ja Engels ammattiyhdistysliikkeestä», s. 205–206. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto, Helsinki 1947
Skannaus: Miikka Palokangas
Oikoluku, HTML: Joonas Laine


Lontooseen

Breadlington Quay, elokuun 10. pnä 1881

Rakas herra Shipton!

Palautan oikaisuvedokset, jotka on muutettu Teidän toivomuksenne mukaisesti. Ensimmäisen otteen olette minun nähdäkseni ymmärtänyt väärin, ja toinen korjaus on vain muodollista laatua. En missään tapauksessa ymmärrä, millainen hyöty voi olla tuollaisista korjauksista, jos ne vaaditaan tiistaiksi, saapuvat tänne keskiviikkona, ja palaavat takaisin Lontooseen torstaina, kun lehti on jo painettu. Mutta kysymys ei ole tästä. Jos sellaiset erittäin lievät ja viattomat seikat alkavat näyttää Teistä liian räikeiltä, se johtaa minut väistämättä ajattelemaan, että samoin tulee käymään minun omien kirjoitustenikin, jotka tavallisesti ovat paljoa räikeämpiä, Minun on tämän vuoksi pakko pitää Teidän huomautuksianne oireellisina ja tehdä johtopäätös, että on parempi meille molemmille, jos lakkaan lähettämästä Teille johtavia kirjoituksia. Se on paljoa parempi kuin jatkaa siihen väistämättömään hetkeen saakka, jolloin joudumme avoimeen välien purkautumiseen. Sitä paitsi ajan puute ei salli minun enää kirjoitella johtavia artikkeleita säännöllisesti, ja jo yksistään tämän vuoksi tulin jo aikaisemmin johtopäätökseen sellaisen ratkaisun välttämättömyydestä ja aioin panna sen täytäntöön trade unionien kongressin jälkeen. Mutta mitä pikemmin lakkaan Teille kirjoittamasta, sitä parempi tulee kenties olemaan Teidän asemanne tämän kongressin edellä.

Sitten vielä yksi kohta: Olen sitä mieltä, että ennen kuin ryhdytte julkaisemaan kirjoitusta Max Hirsch'in ammattiliitoista Saksassa, Teidän olisi pitänyt lähettää artikkelin korjausvedos minulle, ainoalle Teidän avustajistanne, joka tätä kysymystä hiukan ymmärtää ja voisi tehdä välttämättömiä huomautuksia. Oli miten tahansa, minun on mahdoton jäädä avustajaksi sellaiselle lehdelle, joka kanssani neuvottelematta auttaa ylistämään noita ammattiliittoja, joita voidaan verrata vain niihin kaikkein huonoimpiin englantilaisiin trade unioneihin, jotka sallivat porvaristolle avoimesti itsensä myyneiden tai ainakin sen palkkaamien miesten johtaa itseään.

On tarpeetonta lisätä, että tästä riippumatta toivotan edelleenkin menestystä »Labour Standardille» ja jos haluatte, lähetän ajoittain Teille tilapäistä tiedoitusta mannermaalta.

Kunnioittavasti
F. E.