Friedrich Engels

Sosialististen opiskelijoiden kansainväliselle kongressille

1894


Kirjoitettu: Joulukuussa 1893
Julkaistu: »L'Étudiant-socialiste» -lehden 8. n:ossa 25. maaliskuuta — 10. heinäkuuta 1894. Werke, Bd. 22, S. 415.
Suomennos: © Antero Tiusanen
Lähde: Marx–Engels. Valitut teokset (6 osaa). X. osa, s. 565. Kustannusliike Edistys, Moskova (1979).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Lontoossa 19. joulukuuta 1893

Hyvät kansalaiset.[1]

Kiitän teitä ystävällisestä kutsustanne sosialististen opiskelijoiden kongressiin ja valitan syvästi, että en voi olla teille miksikään hyödyksi koska kiireelliset ja tärkeät työt estävät osallistumiseni. Minun on siis tyydyttävä toivottamaan teidän kongressillenne kaikkea sen ansaitsemaa menestystä. Onnistukoot teidän ponnistuksenne pyrkiessänne herättämään opiskelijoiden keskuudessa tietoisuuden siitä, että teidän keskuudestanne syntyy se älyllinen proletariaatti, joka on kutsuttu näyttelemään lähestyvässä vallankumouksessa merkittävää osaa veljiensä käsityöläisten rinnalla ja joukossa.

Menneisyyden porvarilliset vallankumoukset vaativat yliopistoilta yksinomaan asianajajia poliitikkojen parhaana raaka-aineena; työväenluokan vapautus tarvitsee lisäksi lääkäreitä, kemistejä, agronomeja ja muita spesialisteja. Tehtävänä ei näet ole ottaa vain poliittisen koneiston johtoa käsiin, vaan samoin koko yhteiskunnallisen tuotannon johto ja siinä ovat tarpeen vankat tiedot mahtipontisten korulauseiden sijasta.

Veljellisin terveisin

F. Engels

 


Viitteet:

[1] Engels kirjoitti tervehdyksen sen johdosta, että häntä kutsuttiin osallistumaan sosialistiylioppilaiden kansainvälisen kongressin työhön. Tervehdys julkaistiin lehdessä »L'Étudiant-socialiste».
Sosialistiylioppilaiden kansainvälinen kongressi kutsuttiin koolle Genèven ylioppilasryhmän aloitteesta ja se pidettiin Genèvessä 22.–25. joulukuuta 1893. Kongressissa oli läsnä 26 edustajaa armenialaisista, belgialaisista, bulgarialaisista, italialaisista, saksalaisista, puolalaisista, venäläisistä ja muista ylioppilasjärjestöistä. Kongressin käsiteltävänä olivat kysymykset henkisen työn tekijöiden osallistumisesta sosialistiseen liikkeeseen sekä mm. kysymykset antisemitismistä ja anarkismista. Kongressi kehotti opiskelijoita tekemään aktiivista sosialistista propagandaa opiskelijoiden keskuudessa ja päätti perustaa Genèveen kansainvälisen sihteeristön solmimaan ja lujittamaan eri maiden sosialistiylioppilaiden välisiä suhteita.
»L'Étudiant-socialiste» (Sosialistiylioppilas), kaksiviikkoinen sosialistinen sanomalehti, ilmestyi Brysselissä vuodesta 1891; alussa oli belgialaisten sosialistiylioppilaiden liiton äänenkannattajana, vuodesta 1893 sosialistiylioppilaiden kansainvälisen sihteeristön äänenkannattaja. Toim.