Karl Marx & Friedrich Engels

(1818–1883)

(1820–1895)


Mutta älkää kiistelkö kanssamme, kun sovellatte porvarillisen omistuksen poistamiseen omien porvarillisten vapaus, sivistys ja oikeus ym. käsitystenne mittaa. Teidän aatteennekin ovat porvarillisten tuotanto- ja omistussuhteiden tuotteita, samoin kuin teidän oikeutenne on vain laiksi korotettu luokkanne tahto, jonka sisältö riippuu teidän luokkanne aineellisista elämänehdoista.
Se pyyteellinen käsitys, joka saa teidät muuttamaan tuotanto- ja omistussuhteenne historiallisista, tuotannon kehittyessä ohimenevistä suhteista ikuisiksi luonnon ja järjen laeiksi, on teillä yhteinen kaikkien perikatoon joutuneiden hallitsevien luokkien kanssa. Minkä te käsitätte antiikin omistuksesta, minkä te käsitätte feodaalisesta omistuksesta, sitä te ette enää käsitä, kun tulee puhe porvarillisesta omistuksesta.

Karl Marx & Friedrich Engels: Kommunistisen puolueen manifesti (1848)


 

1837–1849

1837: Kirje isälle (Marx)
1843: Juutalaiskysymyksestä (Marx)
1844: Kriittisiä reunahuomautuksia »Preussilaisen» artikkeliin »Preussin kuningas ja yhteiskunnallinen uudistus» (Marx)
1844: Ääriviivoja kansantaloustieteen arvosteluksi (Engels)
1844: Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset (Marx)
1845: Friedrich Listin kirjasta »Kansantaloustieteen kansallinen järjestelmä (Marx)
1845: Teesejä Feuerbachista (Marx)
1846: Kirje Pavel Vasiljevitš Annenkoville 28.12.1846 (Marx)
1847: Kommunismin periaatteet (Engels)
1848: Kommunistisen puolueen manifesti (Marx & Engels)
1848: Porvaristo ja vastavallankumous (Marx)
1849: Palkkatyö ja pääoma (Marx)

 

1850–1859

1850: Luokkataistelut Ranskassa 1848–1850 (Marx)
1852: Louis Bonaparten brumairekuun kahdeksastoista (Marx)
1856: Puhe »The People's Paper» -lehden vuosijuhlassa (Marx)

 

1860–1869

1865: Työpalkka, hinta ja voitto (Marx)

 

1870–1879

1871: Työväenluokan poliittisesta toiminnasta (Engels)
1872: Maan kansallistaminen (Marx)
1873: Auktoriteetista (Engels)
1875: Gothan ohjelman arvostelua (Marx)

 

1880–1889

1880: Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi (Engels)
1882: Bruno Bauer ja alkukristillisyys (Engels)
1883: Ilmestyskirja (Engels)
1883: Puhe Karl Marxin haudalla (Engels)
1886: Ludwig Feuerbach ja klassisen saksalaisen filofosian loppu (Engels)

 

1890–1895

1894: Alkukristillisyyden historiasta (Engels)