John Stuart Mill

1806–1873


John Stuart MillJos yksityisomistuksesta olisi välttämättömänä seurauksena se epäkohta, että työn tulos jakaantuisi niin kuin sen nyt näemme, melkein vastaisessa suhteessa itse työhön — suurimmat osat niille, jotka eivät ole tehneet mitään työtä, lähin suurimmat niille, joiden työ on melkein vaan nimeksi ja niin edespäin siten että palkinto supistuu samassa määrässä kuin työ on kovempaa ja epämiellyttävämpää, kunnes vihdoin riuhduttavin ja väsyttävin ruumiillinen työ tuskin voi varmuudella ansaida mitä elämiseen on välttämättömästi tarpeellista; jos tämä tahi kommunismi (omaisuuden yhteinen jako) olisi valittava, kaikki kommunismin vaikeudet, suuret tahi pienet olisivat kuin pölyä vaa'assa.
— John Stuart Mill: Taloustieteen pääpiirteet (1871)


Teoksia: