Charles-Louis de Secondat, Montesquieun paroni

Persialaisia kirjeitä

1721


Julkaistu: ranskankielinen alkuteos »Lettres persanes» 1721
Suomennos: J. V. Lehtonen
Lähde: »Persialaisia kirjeitä». Toinen painos. Arvi A. Karisto [1955]
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine