Georgi Plehanov

1856–1918


Georgi PlehanovLuokkiin jakautuneen yhteiskunnan »ehdollinen valhe» kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän olemassaoleva asiaintila horjuu taloudellisen kehityksen ja sen aiheuttaman luokkataistelun vaikutuksesta. Marx on varsin oikeutetusti sanonut, että mitä enemmän kehittyy ristiriita kasvavien tuotantovoimien ja olemassaolevan yhteiskuntajärjestelmän välillä, sitä enemmän kaksinaamaisuus kyllästää hallitsevan luokan ideologiaa. Ja mitä enemmän elämä paljastaa tämän ideologian valheellisuuden, sitä korkeampilentoiseksi ja moraalisemmaksi muuttuu tämän luokan kieli [...]
[T]aistelu sosialismia, materialismia ja muita epämiellyttäviä äärimmäisyyksiä vastaan edellyttää tietyn »henkisen aseen» olemassaoloa. Sosialismia vastaan käytävän taistelun henkisenä aseena palvelee nykyään nk. subjektiivinen poliittinen taloustiede sekä enemmän tai vähemmän onnistuneesti pahoinpidelty tilastotiede. Materialismia vastaan käytävän taistelun tärkeimpiä linnakkeita ovat kaikenkarvaiset kantilaisuuden muunnokset. Yhteiskuntatieteiden alalla kantilaisuus kelpaa tähän tarkoitukseen dualistisena, olemisen ja ajattelun välisen yhteyden katkaisevana oppina.
— Georgi Plehanov: Marxilaisuuden peruskysymyksiä (1908)


Teoksia: