Karl Renner

1870–1950


Karl RennerEttekö sitten näe — teidän yksilöllinen työnne on pelkkä sarja älyttömiä eriskummallisia ruumiinliikkeitä, työpajassa ette ole mitään muuta kuin satunnaisesti vierekkäin asetettuja vieraita ettekä oikeudellisesti mikään kunta. Mutta sittenkin olette te kaikki yhdessä monipäiväinen, tuhatkäsivartinen kokonaistyöläinen, todellinen työkunta. Ja sen käsissä syntyy ilmiselvästi työntuote, arvo! Vaikkapa laki nykyään vielä kieltääkin tältä kokonaistyöläiseltä kuntaoikeuden, on se siitä huolimatta olemassa ja toimii, se on, se on todellisuudessa! Tuotanto on muuttunut yksilöllisestä yhteiskunnalliseksi sosialiseksi, sosialistiseksi! Sosialismi on syntynyt kapitalismin keskellä, syntynyt teissä ja teidän kauttanne. [...]
Konetta on käytetty tehdäkseen teidät yksilöllisesti orjiksi — jos joku ajattomaan aikaan päästää rataskoneiston käyntiin, murskaa kone hänet, ja siinä tarkotuksessa, että te palvelisitte vain yhtä ainoata jumalaa, konetta = pääomaa, on teiltä riistetty kaikki omaisuus, tehty teidät omaisuudettomiksi. Oikeudellisesti ette te omista muuta kuin itsenne, mutta ette mitään paitsi itsenne. Ja katsos, teille on kumminkin yhteisössä täytynyt antaa kone käteen, ja kuntana, kokonaistyöläisenä, vallitsette te todellisuudessa sitä! Todellisuudessa olette te kokonaisuutena maailman kaikkien koneiden herroja, jos te vaan ajattelette ja toimitte kuntana ja tahdotte olla omia herrojanne.
— Karl Marx ja työväki (1908 tai varh.)


Teoksia: