David Ricardo

1772–1823


David RicardoRICARDO, DAVID — Engl. taloustieteilijä, engl. klassisen koulukunnan Smithin ohella huomattavin edustaja. Marx piti R:a suuressa arvossa. R:n käsitykset arvon, koron — erit. maankoron, — palkan, voiton ja ulkomaankaupan teorioista ovat vaikuttaneet syvällisesti taloustieteen kehitykseen. R. muotoili ensimmäiset ajatukset rautaisesta palkkalaista (jota termiä hän ei käyttänyt). Hänen mukaansa väestön määrän kasvaessa nousevat elintarvikkeiden hinnat, mistä hyötyvät vain maanomistajat. Tärkein R:n kehittelemä teoria on arvoteoria. R:n näkemyksen mukaan tavaran arvo määräytyy siihen »ruumillistuneen työn» (embodied labour) perusteella. Hän totesi, että arvo ei ole aina sama kuin markkinahinta.
— Jukka Paastela: Sosialismin sanakirja (1975)


Teoksia: