Max Schippel

1859–1928


Max SchippelKapitalismista pelastamaan kehittyy silmäimme edessä voimakas kulttuuriliike, jommoista ei ole koskaan ollut ihmiskunnan keskuudessa. Välttämättömien taloudellisten mullistusten synnyttämänä, puutteen sekä uudelleen nousseen ja yhä vielä nousevan luokan vapautumispyrinnön ohjaamana tämä liike muutuu, sitä mukaa kuin nykyajan tuotannon kehitys jatkuu, vähäpätöisistä, erillään luikertelevista purosista mahtavaksi, itsetietoiseksi, kaikki voittavaksi virraksi.
— Max Schippel: Taloudelliset mullistukset (1892)


Teoksia: